Avatseremooniat juhtinud Mariya Gabriel rõhutas, et Euroopa Liit on pühendunud plokiahela tehnoloogia arendamisse ning soovib selle abil aina keerukamaks muutuvas majanduses luua usaldust ja läbipaistvust. Selle jaoks, et uue tehnoloogia abil saaks usaldust kasvatada on vaja toetada sobilike platvormide arendamist ja luua krüptoga ja plokiahelaga tegelevatele firmadele ühtselt mõistetavad standardid. INATBA kavatsus on luua struktuur mis võimaldab kõige kiiremini uuel tehnoloogial areneda ja levida.

Uue assotsiatsiooni suurus ja tugevus koos Euroopa Komisjoni ja teiste valitsuste toetusega on heaks näiteks sellest kui kaugele plokiahela tehnoloogia potentsiaal ulatub. Avamisel osalesid ÜRO, OECD ja teiste suurorganisatsioonide liikmed ning seal arutati ühiselt eri võimalusi, kuidas igaühes neist oleks võimalik seda tehnoloogiat kasutada. Plokiahelat saab rakendada nii kliimamuutustega toimetulemisel, näljahädade leevendamisel kui ka olulise tooraine tootmisel ja kvaliteedi kontrollimisel.

INATBA kutsub hetkel organisatsioone endaga liituma. Avamise päeval lisandus neile 48 praegusest 100-st liikmest. Ühingu loomine näitab veel ühte olulist muutust ühiskonnas. Mõned aastad tagasi polnud konkurentidel võimalik isegi ühes ruumis viibida ilma, et keegi käituks halvasti. Nüüd on kõik jagamas oma teadmisi, et luua uut väärtust.