Uuring näitab, et 41% vastajaist kardavad kandideerimisel tihedat konkurentsi tööturul. Sama suur on ka hirm tulevase tööandja ootustele mitte vastamise ees.

Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul tuleb noorte kartus tiheda konkurentsi ees sellest, et tihti ei seosta noored oma varasemaid tegemisi töökogemusega ning vajaka jääb ka enesekindlusest. “Soov töötada, kuid varasema kogemuse puudumine hoiab täna noori olulisel määral tagasi,” sõnas Evart.

Samuti tõi ta suure murekohana välja ka tööandja ja noorte kandideerijate ootuste lahknemise: “Kui ideaalse töötaja ootuses lisavad tööandjad oma tööpakkumistesse meeletult palju nõudmisi, jätavadki noored tööpakkumisele kandideerimata. Seda isegi siis, kui vastatakse peaaegu kõikidele ootustele. Seepärast on eriti oluline tööandjatel mõelda läbi oma “nõudmised” tulevasele töötajale ning vajadusel teha järeleandmisi.

Tööle kandideerijatel tasub aga oma CV-s julgemalt näidata, mida on senini tehtud – näiteks osalemine üliõpilasesinduse tegevustes, vabatahtlikuks olemine või ürituste korraldamine kompenseerivad vähest töökogemust, sest näitavad kandideerija initsiatiivi ja teotahet,” sõnas Evart.