Eelmise aasta esimeses kvartalis teavitati töötukassat kollektiivsetest koondamistest 12 korral, mis puudutas alla 400 inimest, teatas töötukassa.

Suurima hulga töötajaid koondavad AS SEBE (169 inimest), Enefit Kaevandused AS (146 inimest) ja OÜ MRP Linna Liinid (112 inimest). Teiste hulgas on kollektiivsetest koondamistest teavitanud ka Luminor Bank AS ja Luminor Liising AS (kokku 49 inimest) ning AS Sangar (52 inimest).

Kollektiivsete koondamiste põhjused on töötukassa teatel erinevad, tulenedes nii tegevuse ümber-korraldamisest kui välistest teguritest nagu näiteks senise teenusepakkumise lepingu lõppemine. Mitmel juhul on kollektiivsetest koondamistest puudutatud töötajate värbamise vastu huvi üles näidanud teised tööandjad.

Suurima koondaja SEBE juhatuse liige Üllar Kaljuste selgitas Ärilehele, et tänavu 30. juunil lõpeb SEBE ja Tartu linna vahel sõlmitud avaliku teenindamise leping ühistransporditeenuse osutamiseks Tartu linnas. SEBE pakkumus ei osutunud Tartu linnavalitususe poolt korraldatud uuel riigihankel järgnevaks lepinguperioodiks enam edukaks ning sellest tulenevalt koondab ettevõte suurema osa Tartu linnaliine teenindanud bussijuhid, lausus Kaljuste.

„Kollektiivse koondamis esialgses teates Töötukassale oli tõesti kirjas 169 inimest, hetkel on nimekiri tublisti vähenenud sest oleme leidnud mitmeid võimalusi pakkuda soovijatele tööd Mootorgrupp teistes ettevõtetes. Kindlasti ei jää ka teised bussijuhid töötuks sest ühistransporditeenus peab Tartus jätkuma, lihtsalt uue vedaja eestvedamisel,“ lausus ta.

Go Busi juhataja Andrei Mändla kinnitas, et ettevõte soovib Tartu linnaliinidele värvata vähemalt 150 bussijuhti. "Oleme valmis vastu võtma kõik Sebe praegused bussijuhid, kes soovivad Tartu linnaliinidel sõitmist jätkata. Samuti valmistume peatselt Tartus toimivaks töö- ja karjäärimessiks, kuhu samuti läheme oma meeskonnaga bussijuhte värbama ning kus on kohapeal võimalik kohe ka avaldus ära täita," rääkis Mändla, lisades, et otsingutele paneb õla alla ka töötukassa, kellega koostöös korraldatakse töötukassas 8.mail ka infopäev.

Töötajatel, kes on tööandja juures töötanud vähemalt viis aastat, on koondamise korral võimalik saada koondamishüvitist (sõltumata sellest, kas tegemist on kollektiivse koondamisega või mitte).

Esimeses kvartalis määrati kindlustushüvitis koondamise korral 1 754 inimesele. Jättes kõrvale eelmise aasta alguses haldusreformi tõttu linna-, valla- või maavalitsustest koondatud hüvitise saajad (ca 800), on käesoleva aasta esimeses kvartalis koondamishüvitise saajaid võrreldes aasta varasemaga ligi 200 võrra rohkem.

Tööandjad, kelle juurest koondamised hõlmasid suurimat arvu koondamishüvitise saajaid, olid AS Hoolekandeteenused (57 inimest), OÜ MRP Linna Liinid (53 inimest) ja Enefit Kaevandused (39 inimest).