„Mul on hea meel, et aktsionärid toetavad Baltika jõulist ja julget lähiaastate plaani, mis keskendub äriprotsesside lihtsustamisele ning tegevuskulude vähendamisele. Minu hinnangul on tegemist parima plaaniga kasumisse jõudmiseks,“ ütles Baltika juhatuse esimees ja aktsionär Meelis Milder.

Ettevõtte omakapitali suuruse äriseadustikus nõutule vastavaks viimiseks otsustati suurendada aktsia nimiväärtust ühele eurole ja vahetada praegu olemasolevad aktsiad selliselt, et iga kümne aktsia eest saab vastu ühe uue aktsia. Teise otsusena vähendati aktsia nimiväärtust 0,1 eurole ning kogu aktsiakapital vähenes neljalt miljonilt eurolt 0,4 miljonile eurole. „Juhin tähelepanu sellele, et muudetakse aktsiate nimiväärtust. Aktsiate turuhind kujuneb endiselt kauplemisest väärtpaberiturul,“ märkis Milder.

Lisaks võeti vastu otsus suurendada ettevõtte ümberkujundamiseks aktsiakapitali viie miljoni euro võrra avaliku pakkumise teel. “Selleks plaanime augustikuus aktsiaemissiooni, kus kõikidel aktsionäridel on võimalus osaleda. Baltika ei saa börsiemitendina anda aktsiatega seotud müümise ega ostmise soovitusi, küll aga saan öelda, et ettevõte on kahtlemata huvitatud, et võimalikult paljud aktsionärid osaleksid avalikul pakkumisel,“ ütles ta.

Milder lisas, et Baltika suuraktsionär KJK Fund Sicav-SIF, kellele kuulub 38,9% aktsiatest, on juba kinnitanud valmisolekut märkida uusi aktsiaid proportsionaalselt oma osalusele ning emissiooni tingimustes määratud korrale kuni 5 000 000 euro ulatuses, sõltuvalt teiste osalejate märkimisõiguste kasutamisest.

Eelmisel kuul teavitas Baltika börsi lähiaastate tegevus- ja finantseerimisplaanist, mis on ettevõtte juhi sõnul Baltika ajaloo kõige radikaalsem samm. Rahvusvahelise kasvu asemel keskendub Baltika edaspidi müügile Balti riikides, äriprotsesside lihtsustamisele ning tegevuskulude vähendamisele. Kulude kokkuhoid tuleb tootmise lõpetamisest Eesti tootmisüksustes, brändide ühendamisest ja mitmete kahjumlike tegevuste lõpetamisest, mis tähendab ka koostöö mitte jätkamist Venemaa frantsiisipartneriga.

Ettevõtte pööret aitab ellu viia Baltika juhatusega liitunud globaalse kogemusega tippjuht Mae Hansen. „Strateegiliste muutustega on jõudsalt algust tehtud. Üleminekuga optimeeritud brändiportfellile, äriprotsesside olulise lihtsustamisega ning tootmise lõpetamisega Eestis plaanib ettevõte vähendada aastaseid püsikulusid ligi kahe miljoni euro võrra järgmise 12 kuu jooksul,” ütles Hansen.