"Ma ausalt öeldes ei ole mingit otsust näinud. Ma olen kuulnud sellest, et midagi oli seal otsustatud," ütles Repinski Delfile ja lisas, et täpsemalt tuleks selle teema kohta küsida Jõhvi vallavolikogult.

Küsimusele, kas ta kavatseb selle hüvitise vastu võtta, Repinski otsesõnu ei vastanud. Samas arvas ta, et kui otsus hüvitist maksta on ebaseaduslik, siis vald ei hakka seadust rikkuma ega hüvitist talle välja maksma.

Nimelt ei luba kohaliku omavalitsuse korralduse seadus maksta hüvitist juhul, kui volikogu poolt ametikohale määratud töötaja lahkub omal soovil.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik Olivia Taluste ütles Delfile, et võttis täna Jõhvi vallavolikogu esimehega ka ühendust ja sai vastuse, et hüvitist veel välja makstud ei ole.

Kuna otsus hüvitise määramise kohta on ebaseaduslik, siis peab vallavolikogu selle kehtetuks tunnistama ja sel juhul ei järgne ka sanktsioone.

Kui aga siiski on ebaseaduslikult mingeid rahasid makstud, siis võib justiitsministeerium teha Taluste sõnul otsuse kehtetuks tunnistamiseks ettekirjutuse. Omavalitsus peaks seejärel ise pöörduma nõudega inimese poole, kellele raha on välja makstud ja inimene peab selle siis tagastama.

Repinski sai Jõhvi vallavanemkas mullu juunis. Kui varem oli vallavanema palk 2800 eurot, siis Repinski tulekuga kerkis see 3600 euroni.

Repinski on varem öelnud, et riigikogu töö on tema jaoks huvitavam, kui töö Jõhvi vallavanemana. Samuti on tema jaoks oluline esindada riigikogus Ida-Virumaad, mis ilma tema riigikokku siirdumiseta jääks esindamata. Kõigele lisaks on riigikogu liikmel Repinski hinnangul võimalik poliitilisi arenguid mõjutada rohkem kui vallavanemal.