2018. aasta septembris jõustusid Venemaal tolliseaduse muudatused, millega kehtestati täiendavad nõuded liisingufirmadele kuuluvatele sõidukite sisseveole VF territooriumile. Seadus näeb ette, et Venemaal võib korraga viibida (ilma täiendava maksu tasumiseta) ainult üks konkreetsele isikule või ettevõttele kuuluv sõiduk, iga järgneva sõiduki kohta tuleb tasuda tolli- muude maksude summa ulatuses deposiit ehk tagatisraha. Seadusemuudatuse eesmärk on vähendada sõidukitega seotud pettusi ja sanktsioneerimata müügiks sissetoomist Venemaale.

Liisinguautodele on peale seda tehtud siiski erand ning liisingufirmadele kuuluvad sõidukid saavad VF piiri ületada, kuid seda vaid esimese rikkumiseni. See tähendab, et kui nt liisingufirmale kuuluv sõiduk ei tule mingil põhjusel deklareeritud tähtajaks Eestisse tagasi, sellele firmale kuuluvaid sõidukeid enam üle VF piiri ei lubata.

Swedbank annab teada, et eelmisel nädalal kehtestati piirang Swedbank Liisingule kuuluvatele sõidukitele ning neid ei lubata VF territooriumile (tagatisraha maksmata). "Piirang on kehtestatud seoses ühe Swedbank liisingule kuulunud sõiduki piirikorra rikkumisega," on kirjas panga kodulehel.

Pank kirjutab, et arvestades, et Eestis on iga kolmas sõiduk soetatud liisingu abil, tõenäosus, et mõne liisinguautoga või selle omanikuga võib midagi reisi ajal juhtuda, on väga suur (nt juhtub avarii või autoomanik jääb haigeks ja auto ei ületa piiri fikseeritud tähtajaks jne) ning selle eest ei ole kaitstud mitte ükski liisinguettevõte. Sarnane probleem on juba varasemalt tekkinud ka Luminor Liisingule kuuluvate sõidukitega.

Swedbank kirjutab veel järgmist:

- Palume klientidel varuda kannatust kuni asjaolude selgumiseni ning võimalusel kasutada Venemaale minekuks liinitransporti (nt bussi või rongi).

- Swedbank on teadlik piirangut põhjustanud juhtumist ning oleme teinud ametlikud päringud vastavatele VF ametkondadele ja ootame täiendavad infot.

- Hetkel saab Swedbank Liisingule kuuluv sõiduk VF piiri ületada vaid juhul, kui piiril tasutakse deposiit sõiduki sisseviimise eest (mis on võrdne kõikide tolli jms maksude summaga). Summa sõltub sõiduki ehitusaastast ja mootorimahust, keskmise auto puhul see võib ulatuda tuhandetesse eurodesse (näidiskalkulaatori leiab siin: http://www.tks.ru/auto/calc/). Peale auto väljumist VF-st deposiidisumma tagastatakse.