Hiina suunaline eksport on teinud märkimisväärse tõusu käesoleva aasta esimeses kvartalis, mille jooksul eksporditi Hiina 612 tonni vadakupulbreid ehk Hiina turu osakaal oli 30,4% kogu vadakupulbri ekspordist.

Piimandusühistu E-Piim tootis 2018. aastal 19 700 tonni toodangut. Eksporditi 15 900 tonni, sellest 3 200 tonni kolmandatesse riikidesse.

E-Piim on tänaseks täielikult leidnud kunagistele Venemaa turu mahtudele alternatiivi Jaapani ja Hiina turgude näol. Kui Jaapanisse eksporditakse peamiselt Gouda juustu, siis Hiinasse eksporditakse kõrge lisandväärtusega vadakupulbreid mis on üks oluline komponent lastetoitude tootmiseks.

Aasia suunalise ekspordi arendamine on prioriteediks ka järgnevatel aastatel eriti arvestades EPiima plaane seoses uue tehase rajamisega Paidesse. Paide tehase arendusse on tänaseks investeeritud üle kolme miljoni euro ning kogu uue tehase eelarve on suurusjärgus sada miljonit eurot.

Grupile kuuluvad piimatööstused töötlesid 2018 aastal 102 000 tonni piima ja 47 200 tonni vadakukontsentraati. Juustu toodeti 8654 tonni, vadaku- ja piimapulbreid 8050 tonni, piimarasva tooteid 3030 tonni. 3,6 miljonilise EBITDA juures teeniti 900 000 eurot puhaskasumit. Grupi käibeks kujunes 54,8 miljonit eurot. Grupis töötab 248 inimest.

Piimandusühistu E-Piim on Eestimaa piimafarmerite poolt asutatud ettevõte, mis tekkis kolme ühistu Põltsamaa Piimaühistu, Järva-Jaani Piimandusühistu ja Piimaühistu Haimre Piim ühinemisel 1998 aastal. Põltsamaa –ja Järva-Jaani Piimandusühistud asutati vastavalt 1910. ja 1911. aastal, mille seaduslik õigusjärglus on kandunud tänaseks üle Piimandusühistule E-Piim. Piimandusühistu peamine tegevuseesmärk on piimafarmerite ja maaelu jätkusuutlikkuse tagamine.