Selleks, et mitte välja surra, tuleb turundaja ameti pidajatel muuta kiiresti ja kardinaalselt oma suhtumist ja oskustesetti, usub Dimitriadis.

Nikolaos Dimitriadis, kes on Euroopas tuntud turunduse radikaalse uuendajana läbi aju-uuringutele baseeruva inimkäitumise täpse mõõtmise ja jälgimise, väidab, et turundajaid kui ametit ähvardab tõsine väljasuremis oht. Paradoksina just ajal, mil palju maailma tippjuhid on võtnud kliendisuhete ja turunduse arendamise esmaskordselt ajaloos oma südameasjaks.

Dimitriadis möönab ühtlasi statistikale tuginedes, et üle maailma on viimastel aastakümnetel valdavaks tendentsilks saamas, et vaid väga vähesed turundusdirektorid jõuavad oma karjääris tippjuhi toolile. Lisaks vahetuvad turundusjuhid ettevõtetes keskmiselt kaks korda lühema perioodi vältel kui tipp-, tehnoloogia-, või finantsjuhid.

Milles siis probleem? Dimitriadis väidab, et turundajaid lihtsal ei usaldata. Neid nähakse rahakulutamise meistritena, samal ajal kui teisi ärivaldkondi aga tulukasvatajatena. Selle põhjuseks on Dimitriadise arvates asjaolu, et seniajani õpetatakse turundajaid töötama 60 ja enam aastat vanade psühholoogiliste meetodite alusel, samal ajal kui viimase aastakümne jooksul on teadus mitmepenikoorma saabastega edasi liikunud.

Teise olulise puudujäägina nimetab ta asjaolu, et turundajad ei võta vastutust ega käitu juhtidena. Nad käituvad üksnes ekspertidena. Kui kampaaniad õnnestuvad, kiidavad nad endi head tööd ja tarka analüüsi. Kui aga kampaaniad tulemusi ei anna, põhjendavad nad seda äraarvamatu tarbijakäitumisega.

„Tõde on julm: üheksal juhul kümnest ebaõnnestuvad turundajad uute toodete turule toomisel,“ konstanteerib Dimitriadis, kes plaanib oma viimast turundusteemalist raamatut „Advanced Marketing Managment“ esmaesitleda maikuus toimuva Tallinn Marketing Week raames.

Millest tuleks turundajatel alustada, et võita tagasi tippjuhtide usaldus, kuula edasi inglisekeelsest Turundusraadio saatest.