Maailma suurimaks kohvikuketiks tituleeritud Starbucks, kes tegutseb üle 70 riigis ja kellele kuulub üle 24 000 kohviku, on läinud Eestis kaubamärgi vaidluses kohtusse Daniela Dalberg-Dyageleva vastu – varasema nimega Tatjana Birjukova –, kes asutas 2015. aasta oktoobris ettevõtte Coffee House OÜ.

Ettevõte tegeleb kohviubade impordiga Itaaliast ja Indoneesiast. Coffee House OÜ valikus on seitse erinevat kohvimaitset, teiste seas Bali saarelt tulev Luwak kohv, mis ettevõtte endi kinnitusel on maailma kõige originaalsem ja haruldasem kohv.

Kuigi ettevõtte 2016. aasta majandustulemused olid marginaalsed, oli juba 2017. aastal ta käive ligi 2,15 miljonit eurot ja kasum üle 69 000 euro. Coffee House OÜ müüb kohvi ka e-poe vahendusel. Täna on ettevõtte ainuomanik Ilja Dyagelev, kes kuni 2017. aastani kandis nime Ilja Birev.

Starbucks Corporation esitas Coffee House OÜ vastu hagi kaubamärgi „COFFEE HOUSE + kuju” osas õiguskaitset välistava asjaolu tuvastamise nõudes. Harju maakohus otsustas möödunud kolmapäeval, 17. aprillil tehtud otsusega Ameerika kohvihiiu hagi ka rahuldada ja Coffee House OÜ-le õiguskaitset mitte anda.

Oma otsust põhjendas kohus kaubamärgi seaduse punktidega, millekohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks; mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks ning mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Ühtlasi otsustas kohus jätta menetluskulud Daniela Dalberg-Dyageleva kanda. Kuivõrd tegu on värske otsusega, on seda võimalik 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse kättetoimetamisest võimalik edasi kaevata.