Millised on peamised tänased murekohad üürikinnisvaraturul ja kuidas hakkab uus Bidrento platvorm neid muresid lahendama?

Laialivalguv üürikinnisvaraturg

Teatavasti on üürikinnisvaraturg tänaseks päevaks väga laiali valgunud ja seepärast on üsna keeruline saada täit ülevaadet turul toimuvast. Erinevad portaalid, kinnisvarabürood, Facebooki grupid – kõikides nendes kohtades olev erinev informatsioon võib ühel hetkel pigem kahju teha kui kasu tuua. Just see on üks ajenditest, mispärast on Eesti turule peagi tulemas uuenduslik ja ainulaadne üürikinnisvara läbirääkimiste platvorm Bidrento, mis kogub ühte kohta kogu informatsiooni, mida üürileandja ja üürnik vähegi vajab.

Puudub taustainformatsioon

On igati mõistetav, et iga üürileandja sooviks võimalusel enne kinnisvara väljarentimist teada täpsemalt, kellele ta oma kinnisvara rentida annab. Siinkohal tuleb mängu oluline aspekt, milleks on usaldus. Loomulikult on seda raske saavutada, kui puudub inimesega varasem kokkupuude ja ka taustainformatsioon.

Tegemist on järjekordse kitsaskohaga, mida hakkab Bidrento platvorm peagi lahendama. Nimelt tuleb kõikidel inimestel, kes soovivad Bidrento platvormil kinnisvara rentida, täita profiil enda andmetega ning huvi korral ka lisaankeet, mis võib anda olulise eelise kinnisvara üürimisel. See kõik hoiab kokku väärtuslikku aega ja tekitab usaldustunde kahe osapoole vahel.

Teine oluline aspekt, mis mängib suurt rolli, on õigeaegne renditasu maksmine. Selleks, et üürileandja saaks teha parima võimaliku valiku üürniku osas, on Bidrento platvormil võimalik tutvuda fakti- ja maksehäirete raportiga, mis annab aimuse üürniku ajaloolisest maksekäitumisest.

Kuidas üldse sündis Bidrento idee?

Bidrento asutajad Natalja Napsep ja Taavo Annus räägivad endapoolse loo, kuidas tekkis idee luua uudne üürikinnisvara platvorm Bidrento.

“Idee tekkis meil pisut üle aasta tagasi, mil olime Taavoga investeerimiskorterit otsimas, et see tulevikus välja üürida ning passiivset tulu teenima panna,” selgitab Napsep.

Annus lisab, et sukeldunud üürikinnisvaramaailma tekkis meil peagi küsimus: kuidas saaksime üürikorteri maksimaalselt teenima panna ja seda usaldusväärse üürnikuga?

“Siinkohal nägimegi võimalust luua uudne ja innovaatiline lahedus üüriturule, mis vastaks ja lahendaks sellise küsimuse, nagu meil tekkis,” räägib Annus.

On teada, et head üürikorterid leiavad uue üürniku päevadega, kui mitte isegi tundidega. See pani Bidrento loojaid mõtlema selle peale, et kui nõudlus on niivõrd suur, siis on tegelikkuses võimalus teenida tunduvalt suuremat tulu.

“Samuti kuulsime inimestelt, kes üürikorteritega juba tegelesid, et üürniku taustakontroll on üsna suureks murekohaks, kuna oluline informatsioon on väga mitmes kohas laiali ja seepärast on keeruline saada täit ülevaadet,” räägib Napsep.

“Siinkohal leidsimegi, et tegelikult on võimalik kogu vajalik informatsioon koondada ühte kohta kokku ja seeläbi lihtsustada üürimisprotsessi. Nii me siis hakkasimegi arendama platvormi, kus üürileandja saab kogu üüriprotsessi ühes kohas otsast lõpuni ära teha. Üürnikul avaneb omakorda võimalus teha online-vormis hinnapakkumisi ning eristuda teistest pakkujatest oma tausta poolest,” lisab Annus.

Natalja ütleb veel, et lisaks eespool mainitud põhjustele oli tegelikult üheks ajendiks, miks otsustati Bidrento platvormi luua, see, et järjest rohkem ja rohkem liiguvad erinevad valdkonnad online-keskkonda.

“Toome näiteks Wolti ja Bolti, mõlemad on ehtsad näited sellest, kuidas kogu teenuse pakkuja ja teenuse kasutaja suhtlus on online’i ümber kolinud. Inimesed ei helista enam, et taksot saada või toitu tellida, vaid kogu tegevus toimub online’is – kõik see hoiab inimes(t)e väärtuslikku aega kokku ja muudab ka elu tunduvalt mugavamaks. Nii sündiski meil idee luua Bidrento!” mainib Napsep.

Uudne üürikinnisvaraplatvorm käivitub peagi. Kui soovid olla esimeste seas, keda teavitame Bidrento platvormi avamisest, siis registreeri oma e-posti aadress Bidrento kampaanialehel ning ühtlasi osaled ka suures auhinnamängus, kus loosi läheb Euronicsi kinkekaart väärtuses 500 €!

Bidrento – lihtsam üürile anda, lihtsam üürida!