„TTJA annab võimaluse Eleon Green OÜ-l teostada TTJA ettekirjutuse täiendusega nr 16-2/19-1095-037 hoonestusõiguse omanikule kohustuseks pandud elektrituulikute ohutust tagavaid töid,” teatas ameti ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik kolmapäeval tööpäeva lõpus saadetud kirjas Oleg Sõnajalale.

Koos sellega uuendas TTJA ka Aidu tuulepargi arendajatele määratud 17 000 euro suurust sunniraha nõuet selle eest, et nad vaatamata 12. aprillil tehtud ettekirjutusele ehitustegevust tuulepargis ikkagi jätkasid.

Kirjas oli toodud ka loetelu töödest, mida tehniline järelvalve on lubanud ohutuse tagamise eesmärgil kahe Aidu tuuliku juures teha. Nende hulgas on tornis ohutuks liikumiseks, tööriistade ning muude vajalike abivahendite üles-alla viimiseks vahetada välja lifti trossid, puurida torni jalami põrandasse trosside pingutusraskustele vajalikud avad ning paigaldada lõpulülitid.

Aega kaks päeva

Ka on lubanud TTJA Sõnajalgadel teha ettevalmistustöid innekteerimiseks (ehk lõigata terastorni kinnikeevitatud uksele 600x800 mm ava, paigaldada saalongid ja tihendada need makroflexiga), teostada kõrgsurve innekteerimine, täites vedela liim-betooniga betoontorni ja terastorni 50 mm õhuvahe ning pingutada terastorni poldid, gondli poldid ning gondli ja Cooling-Housingu ühenduspoldid.

Ühtlasi on kirjas arendajale märgitud, et töid on lubatud teostada neljapäeval ajavahemikus kell 10-17 ja reedel kell 9-17. „Töid võib läbi viia ainult TTJA ametniku järelevalve all ning iga töö temaga kooskõlastades. TTJA ametnik viibib lubatud tööde läbiviimise ajal Aidu tuulepargis,” toonitas Tamtik kirjas Sõnajalale.

Arendaja sõnul ei ole aga võimalik kahe päevaga ja niivõrd piiratud töötundide jooksul viia lõpuni töid, milleks tema enda hinnangul kulub kaks nädalat. „Kõige tähtsam on panna tööle liftid, muidu ei ole võimalik liimida kinni betoonosa ja metallosa ühenduskohta, liimida kinni betoontorni ja metalltorni ühenduskoht ja keerata kinni kõik poldid,” rääkis Oleg Sõnajalg.

Ta märkis, et pani kirjas TTJA-le iga töö juurde nende hinnangulise teostamisaja päevades. „Aga see ei tähenda, et ma alustame kella kümnest ja lõpetame kella neljast nagu riigiametnik, vaid et alustame kell kaheksa ja lõpetame kell kaheksa. See võtab neljal inimesel kaks nädalat,” ütles Sõnajalg.

Eile neile antud seitsme tunni jooksul ei saanud nad aga praktiliselt mitte midagi tehtud. „Me ei saanud esimesel tornil liftigi veel käima,” lausus arendaja. Täna plaanitakse seal töödega jätkata, kuid arendaja on veendunud, et sellises tempos jätkates kukuvad need tuulikud pikali enne, kui nad saab ohutuks muuta.

Kuigi tehnilise järelevalve amet andis oma kolmapäevases kirjas arendajatele mõista, et nad saavad taotleda ka tööde teostamiseks ajapikendust, aeglustab töötempot Sõnajala sõnul ka asjaolu, et nende töömehi saadavad platsil politseinikud ja TTJA ametnik. „Eks me seda teeme, aga kui seda tuleb teha sellises tempos – ametniku tööaja tempos –, siis ma ütlen, et see on tervelt kahe kuu töö,” lausus ta.

Sõnajala kirjelduste kohaselt käivad tööd tuulikutornis. „Selleks, et jõuda liftini, on vaja 135 meetrit vertikaalis redelist üles ronida. See ronimine võtab iseenesest aega pool tundi. Sinna ei ole võimalik ühe hooga minna, sa pead kogu aeg puhkama, muidu inimene minestab ära vahepeal,” kirjeldas Sõnajalg.

Ühtlasi peab tööde teostajal olema GWO (General Wind Operations) kõrgtööde sertifikaat. Kuna TTJA ametnikel ja politseil seda pole, siis nad otseselt torni töömeestele järele minna ei saa. „Eks nad siis küsivad, mida te teete ja siis töötajad ütlevad, mida nad tegema lähevad,” rääkis Sõnajalg.

Ise pole parki jalga tõstnud

Ühtlasi sõnas Aidu tuulepargi arendaja, et ei tema ise ega ka tema vend Andres Sõnajalg ei ole pärast 19. aprilli, kui TTJA kehtestas politsei kaasabil tuulepargis viibimise keelu, sinna jalga tõstnud ja ei plaani seda ka enne teha, kui politsei on sealt lahkunud. „Kuna olukord on tõesti kriitiline, olid osad meie töötajad nõus sinna minema. Kes olid nõus, need läksid. Kõik ei olnud nõus,” märkis ta.

Neid töid peavad Sõnajalgade töömehed teostama politsei järelevalve all, kes praeguse info kohaselt peaksid tagama ala viibimiskeelu täna südaööni. See, mis saab Aidu tuulepargis pärast seda edasi, selgub tehnilise järelevalve ameti kinnitusel päeva jooksul. See puudutab ka politsei kohalolu.