Tänane Creative Unioni juhatuse esimees Rauno alustas kuus aastat tagasi värskelt loodud digitaalagentuuri Vurr Digital juhina. Agentuur kasvas jõudsalt ja selle aja jooksul sai Rauno oma võimekust strateegilise kommunikatsiooni vallas praktiseerida ja lihvida. Nüüdseks on tema oskused digitaalsetest võimalustest laiemaks kasvanud ning eesmärk on Creative Union grupi tervikteenust edasi arendada, et Eesti brände veel julgemalt maailma viia või kohapeal edukalt teenindada. Rauno hinnangul saab seda tänapäevaselt teha läbi strateegilise kommunikatsiooni, mis arvestab sihtgrupi käitumist erinevates keskkondades - nii veebis kui ka väljaspool veebi.

Alustasid Creative Unioni juhina alles sellest kuust, kuid Creative Unioni endaga oled tuttav juba aastaid. Milline on grupp seestpoolt vaadatuna?

Creative Union on seestpoolt nagu üks suur perekond, kellega on niisama lahe juttu ajada, aga ka ülimalt vinge loovalt äriprobleemidele või vajadustele läheneda. Mis iganes väljakutse - seltskond on väga toetav.

Üks olulisemaid väärtusi on see, et saame kliendi kõiki kommunikatsiooni- ja ärivajadusi lahendada ühel korrusel. Kui varasemalt kulus kliendil tervelt kuu aega planeerimiseks, kuidas kõik õiged inimesed laua taha saada, siis täna piisab ühest juhist, kes haldab kogu Creative Unioni kompetentse ise või siis koputab ustele ja toob vajalikud inimesed kiiresti laua taha. Räägitakse läbi vajadused, eesmärgid ja võimalused ning poole tunni kuni tunniga on võimalik kokku panna juba esialgne tegevusplaan.

Ühendus koondab endas seega palju erinevaid turundusvaldkonna suundi. Kuidas plaanid juhtida gruppi, mis tegutseb koos, aga samas on selles erinevad agentuurid, kes on igaüks omaette tugev bränd?

Hästi oluline on, et kõik spetsialistid saaksid oma teadmisi realiseerida ja päeva lõpuks koostöös kliendiga valime, missugune kompetents parajasti domineerima peab ja milline on taustajõuks. Oluline on teadmine, et küsimustele, mille jaoks ühes agentuuri toas pädevust pole, on võimalik väga kiiresti vastus leida mõnest kõrvaltoast. Juhtimise kõige olulisem osa on siin ühise kultuuri ja protsesside hoidmine ning arendamine, üksteise mõistmine ja inspireerimine. Vaatamata sellele, et agentuurid on eraldi tubades, ehitavad omaenda brändi ja teenindavad ka iseseisvalt oma erinevaid kliente.

Kas usud, et turundus on muutumas veel enam digitaalsemaks, kui see praegu juba on või oleme jõudnud n-ö tasakaalu?

Ma ei usu, et oleme jõudnud tasakaalu. Oleme jõudnud etappi, kus digi ja offline pole enam eraldiseisvad tegevused. Agentuuride roll muutub järjest strateegilisemaks ning kliendi jaoks õige suuna leidmine määrab tulemused. Iga ettevõtte jaoks on erinevad lahendused, seega tuleb vaadata, mis on eesmärgid ning neist lähtuvalt tegutseda. Turunduse käigus tehtavate andmete kogumine ning nende analüüs annab juurde palju võimalusi, millele kiirelt reageerides saame eesmärke efektiivsemalt püüda.

Turundusdistsipliinid on juba muutunud ja muutuvad aina rohkem paindlikumaks. Tänu digikanalite mõju kasvule saame klientidele üha rohkem väärtust luua läbi interaktiivse ja dünaamilise suhtluse. See on suur muutus ja võimalus kiirematele ära kasutamiseks.

Mida kliendid turundajatelt praegusel ajal ootavad?

Soovid on erinevad, aga on näha, et oodatakse rohkem strateegilist ja loovat lähenemist, mitte niivõrd enam väikseid tükikesi nagu üksik bänner kodulehele. Küsimus on, et kuidas jõuda õigete inimesteni läbi loova analüütilise protsessi.

Meediaruum on tihedalt uudiseid täis ja mis sealt esile kerkib, peab olema sihtgrupi jaoks eriline. Võistleme Eesti meediamaastikul maailmauudiste ja -saavutustega ning kõige selle sees eristumiseks tuleb strateegiliselt läbi mõelda, kuidas olla valitud inimeste jaoks relevantne. Kõige olulisem väärtus kliendi jaoks on terviklik lähenemine, millest võidetud aeg annab kasvuks kiiremad sammud.

Kuidas aega säästa, aga samas ka tulemust püüda?

Turundus saab alguse ettevõtte suhtumisest, mistõttu on oluline, et müügi ja turundusega tegelevad inimesed oleksid sisemiselt hästi kursis ettevõttes toimuvaga. Hästi läbimõeldud kommunikatsioon aitab mikromanageerimisele kuluvat aega kokku hoida.

Tarbija ei pruugi brändi sõnumite peale teadlikult mõelda, aga ta tunnetab neid ja väga tõenäoliselt mitmest kohast korraga. Näiteks bussipeatuses, õhtul televiisori ees ja samal ajal veel telefonist või arvutist - ühte brändi on võimalik kommunikeerida paljudes erinevates keskkondades ja need keskkonnad kannavad kõik omaette eesmärki. Kliendi eesmärkide saavutamises mängib olulist rolli ettevõtte ja agentuuri või agentuuride omavaheline koostöö ehk siis kliendi turundusmeeskond peab suutma koos agentuuri või agentuuridega luua omavahelise sünergia, et kogu pilt mõjuks tarbijale ühtse tervikuna ning täidaks algselt seatud eesmärki.

Creative Unionis tegutsevad disainiagentuur Identity, reklaamiagentuur Kontuur Leo Burnett, meediaagentuur MediaBroker, loovagentuur Newton, Orgo, ODER, reklaammaterjalide tootmist tagav Print House, üritusturundusagentuur Royal Experience, digiagentuur Vurr ja aasta PR-agentuur Dalton.