Kaitseministeerium andis täna õhtul meediale pressiteate vahendusel teada, et pöördus ülekaaluka avaliku huvi kaitseks – milleks on riigi julgeoleku tagamine – politsei-ja piirivalveameti poole palvega kohaldada viibimiskeeldu Sõnajalgadele kuuluvas Aidu tuulepargis kuni ohu kõrvaldamiseni objektil.

Koos ministeeriumiga esitas PPA-le taotluse uue viibimiskeelu rakendamiseks alates homsest ka TTJA. Amet põhjendab sammu sellega, et nad on teinud ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, kuid kuna arendaja on tuulikute püstitamisega eiranud kõiki seaduslikke korraldusi, on oht riiklikule julgeolekule juba realiseerunud.

Tuulikud võivad oluliselt kahjustada riigi kaitsevõimet

Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk märkis, et rahuajal on vahetu oht seotud vajadusega omada õhuruumi puudutavat eelhoiatusinfot ning tagada Eesti ja liitlaste militaarlendude ohutus. "Need lennud on otseselt seotud Eesti ja NATO idapiiri sõjalise kaitsmisega,“ lausus ta.

Prikk sõnas, et NATO on kehtestanud selged nõuded, kui kaugele ja millise suurusega objekte Eesti riigikaitse peab õhus nägema. „Me peame neid täitma, sest siin toimuvad ka liitlaste lennuoperatsioonid, mille toimumiseks peame meie muuhulgas oma õhuseirevahenditega pakkuma neile toetust,“ lausus ta.

Teise olulise julgeolekuohuna lubatust suuremate tuulikute püstitamise puhul tõi Prikk välja signaalluurevõime vähenemise. „Me ei saa enam senises ulatuses meie riigikaitse jaoks vajalikku infot ja seega väheneb meie suutlikkus saada õigeaegselt aimu meie vastu kavandatavast sõjalistest tegevustest,“ rääkis kaitseministeeriumi kantsler.

Ta märkis, et reservarmee mobiliseerimine võtab kauem aega kui alalise valmisolekuga üksuste rakendamine ja seetõttu on maksimaalselt varajase eelhoiatuse toimimine Eesti jaoks eluliselt oluline. Priki sõnul võib küsimus olla mitte päevades, vaid tundides.

„Kolmandaks, me ei tohi lubada olukorda, kus peaksime saatma oma sõduri rindele ja ütlema talle, et me ei ole endises mahus võimelised ennustama, mis järgmistel tundidel saama hakkab ja millist tegevust ette valmistatakse,“ lausus kõrge ametnik. Ta lisas, et ei saa panna ohtu tervete sõjaliste üksuste elusid, sest puudub õigeaegne info vastase manöövrite kohta.

Kardavad, et politsei lahkudes jätkavad Sõnajalad ehitusega

TTJA märkis, et hoolimata arendaja ja kohaliku omavalitsuse väitest, on nemad seisukohal, et 2013. aastal väljastatud ehitusload enam ei kehti ja seepärast ei saa neid ka kohtus vaidlustada, samas kui 2015. aastal antud ehitusload on seevastu kohtumäärusega peatatud.

Ameti põhjendab seda sellega, et kohalik omavalitsus ehk Lüganuse vald tõdenud oma haldusaktis – millega väljastati uued ehitusload 2015. aastal –, et 2013. aastal väljastatud load kaotavad kehtivuse ja selle kohta tegi vallavalitsus muuhulgas ka 06.03.2015 ehitisregistris paranduskande.

Arendajale on pärast viibimiskeelu kohaldamist 19. aprillist pandud ühtlasi kohustus tagada objektil ohutus, kuid edasi ehitada ta ei tohi. Amet põhjendab oma taotlust politsei kohalolu pikendamiseks sellega, et kuivõrd arendaja on jätkanud ehitamist ka pärast esmast, 12. aprilli ettekirjutust ja sunniraha määramist, siis on TTJA-l alust arvata, et ehitustegevus jätkub niipea kui viibimiskeeld saab läbi.

TTJA sõnul on tuulikute ehitamise kiirust ja olulist kõrguse ületamist arvestades tekkinud kahtlus, et ehitamisel võib olla rikutud ehitustehnoloogilisi nõudeid. Nõuete eiramine võib tuua kaasa täiendava ohu tuulegeneraatori konstruktsioonile, mistõttu on vaja TTJA-l teha täiendavaid uurimustoiminguid.

Tuulikud lubatust 35 meetrit kõrgemad

Kaitseministeeriumi poolt on korduvalt juhitud tähelepanu sellele, et hetkel Aidusse rajatavad tuulikud ei vasta oma parameetritelt nendele tuulikutele, mille ministeerium 2012. aastal eelprojektis kooskõlastas.

Ka TTJA märkis, et 24. aprillil Aidu tuulepargis läbi viidud tuulikute kõrguste mõõtmine näitas, et need on planeeringutes ja ehituslubadega lubatust 35 m kõrgemad ehk kokku 220 meetri kõrgused.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid