Kuigi seni on peetud Ida-Virumaal Aidu tuuleparki arendavate Sõnajalgade väiteid – nagu takistataks neil seal arendustegevust mitte julgeoleku kaalutlustel, vaid pigem sellepärast, et riik tahaks nende asemel näha seal toimetamas riigifirmat Eesti Energiat –, pehmelt öeldes absurdseteks, võib sel siiski teatav tõepõhi all olla.

„Need tuulikud, mis seal püstitatakse, on ju märgatavalt kõrgemad, kui see, mis sai kokku lepitud,” põhjendas kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu eileõhtuses TV3 uudistesaates „Seitsmesed”, miks ministeerium on vastu Sõnajalgade Eleoni tuulikute püstitamisele Aidu tuulepargis.

Tuulepark võib Aidusse tulla küll

Tema sõnul on see kõrguste vahe võrreldes ühe tuulikuga, mis on tänaseks Aidus püsti pandud, 35 meetrit. „Ja see vahe on väga suur vahe. Sellepärast, et see tuulik asub väga lähedal meie erinevatele seiresüsteemidele – nii õhuseireradarile kui signaalluuresüsteemidele,” rääkis Oidsalu. Samas aga ei välistanud kaitseministeeriumi ametnik, et tuulepark Aidusse siiski tuleb.

„Tuuleenergia arendamine Aidus ja nende praeguste arendajate saatus ei ole omavahel üksühele seotud. On täiesti võimalik, et teatud kompensatsioonimeetmete rakendamisel – juhul kui neile leitakse ka sobilik rahastusmehhanism –, on tulevikus Aidus ka tuulepark püsti,” märkis Oidsalu, kes on seni olnud väga kindlal seisukohal, et riigi julgeoleku huvides on uute tuuleparkide rajamine Ida-Virumaale raskendatud, et mitte öelda võimatu.

Seda illustreerib hästi asjaolu, et kaitseministeerium on mitme Ida-Virumaale plaanitava tuulepargi arendajaga, sealhulgas Aidu tuuleparki rajavate Sõnajalgadega nüüd kohtus, kuna on pärast esialgse kooskõlastuse andmist hiljem loobunud parkide ehituslubasid kooskõlastamast. Küll aga pole ministeeriumile mingeid probleeme tekitanud üsna Vene piiri lähedal asuv Eesti Energia tuulepark.

Andres Sõnajalg väljendas eile veel arvamust, et tänase vägikaikaveoni Aidus on viinud ka asjaolu, et kaitseministeerium on ebaõnnestunud senivõetud kohustuste täitmisel. Ettevõtja viitas kaitseministeeriumi 2010. aasta kooskõlastusele, mis anti ettevõttele Eleon Green OÜ (varasema nimega Kindel Vara OÜ) Aidu tuulepargi jaoks.

Ministeerium ise ebaõnnestus

„Kus sõnaselgelt öeldakse, et kooskõlastus antakse tingimusel, et kooskõlastatud tuulegeneraatorite põhjustatud augud ja häiringud radari kattepildis kompenseeritakse politsei ja piirivalve radaritega,” rääkis Sõnajalg. Kuigi selles lepiti kokku, tõdes kaitseminister Jüri Luik 2017. aasta detsembris Sõnajalgadele saadetud kirjas, et nad ebaõnnestusid.

„Sellise negatiivse mõju kõrvaldamist loodeti saavutada õhuseireradarite süsteemi ühildamisega piirivalve radarite süsteemi. Nimetatud meede ei ole aga realiseeritav, sest kaldavaatlusradari töö kriteeriumid ei vasta õhuväe ja NATO seatud tingimustele,” seisis ministri allkirjaga dokumendis.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) otsustas kaitseministeeriumi pöördumise järel 12. aprillil tehtud ettekirjutusega peatada 27. märtsil alguse saanud kahe tuuliku ehituse Aidu tuulepargis, viidates võimalikule julgeolekuohule ja ebaseaduslikele ehituslubadele.

Kuna arendajad jätkasid töid ka pärast seda, kehtestas TTJA 19. aprillist politsei kaasabiga tuulepargis viibimise keelu, mis esialgu kestis 26. aprillini südaööni. Selle pikendamist on taotlenud nii kaitseministeerium kui TTJA veel nii kauaks, kuniks "oht objektil on kõrvaldatud".