Mullu kandideeris Eestis uuele töökohale üle 340 000 inimese, kellest rohkem kui pooled said tööandjatelt ka kutse tulla töövestlusele. Brandemi ja Palgainfo Agentuuri läbi viidud Eesti suurimast tööturu-uuringust selgus, et töövestlusest loobus 26 protsenti kõigist vestlusele kutsutud kandidaatidest.

Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul kurdavad ka paljud tööandjad, et kutsutud kandidaadid loobuvad töövestlusele tulemast. „Olukorras, kus kandidaadil on valida mitme erineva tööpakkumise vahel, on tööandjal vaja teha jõupingutusi, et alates töökuulutuse avaldamisest kuni värbamisprotsessi lõpuni oleks värbamissõnumid selged ja kandidaadi jaoks atraktiivsed. Kui kandidaadile midagi ei meeldi, on järgmine tööandja tavaliselt vaid telefonikõne kaugusel“, lisas Evart.

Töövestlusest loobujate osakaal oli sarnane nii tööga hõivatute kui töötute hulgas. Ametirühmade kaupa loobuvad töövestlusest kõige rohkem valdkonna- ja projektijuhid (38 protsenti), kõige vähem aga oskus- ja käsitöölised ning seadme ja masinaoperaatorid (25 protsenti).

Peamise põhjusena, miks inimesed töövestlusele minemata jätavad, on tööpakkumise vastu huvi kadumine (46 protsenti) ning konkureerivalt tööandjalt pakkumise saamine (28 protsenti). 21 protsenti kandidaatidest jätab töövestlusele minemata, kuna tööandja ei avalda enne vestlust piisavalt infot palga kohta ja 14 protsenti seetõttu, et ei saanud piisavalt infot töötingimuste kohta.

„Töövestlusele kohale tulemine sõltub paljudest pisiasjadest. Alates sellest, kuivõrd sobivat kandidaati vestlusele kutsutakse, kui kiiresti inimesega ühendust võetakse, kas enne vestlust peab tegema lisaülesandeid või läbima mõne testi kuni selleni välja, millise emotsiooni tööandja esimese telefonivestluse ajal luua suudab," lisas Evart.

Miks jäetakse töövestlusele ilmumata?

 • Kadus huvi tööpakkumise vastu;
 • saadi parem tööpakkumine;
 • vestluse eel ei saadud piisavalt infot pakutava palga kohta;
 • vestlusele kutsuja jättis halva mulje;
 • vestluse eel ei saadud piisavalt infot töötingimuste kohta;
 • töövestluseks pakutud ajad ei sobinud;
 • ei saanud piisavalt infot töö sisu kohta;
 • polnud aega kohale minemiseks;
 • töövestluse toimumise koht oli liiga kaugel;
 • ootamatu asi tuli vahele;
 • ei soovitud osaleda grupivestlusel;
 • arvati, et vestlusel ei tulda toime;
 • ei leitud vestluse toimumise kohta üles;
 • ununes kokkulepitud vestlus.