Ettevõtte ärikasum oli 0,3 miljonit eurot.

Ettevõte teatas börsile, et madalat kasumlikkust mõjutas tootmise sisendhindade ja töötasude tõus ning Soome elektrivõrkude eeldatust madalam tellimusmaht. Lisaks avaldab esimeses kvartalis tavapäraselt teatud mõju ka sesoonsus.

Müük Eesti turule kasvas esimeses kvartalis 24,7% 3,5 miljoni euroni ja moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 12,0%. Võrdluseks, mullu esimeses kvartalis oli see 10,9%. Juhatuse sõnul on konkurents koduturul tihe ning hangete kättesaamine raske. „Siinse turuosa kasvatamiseks panustavad Eesti ettevõtted osalemistele riigihangetes, aga ka rendipindade pakkumisele äriklientidele,“ seisab ettevõtte börsiteates.

Kontserni suurimale turule Soome müüdi aruandekvartalis 55,1% toodetest ja teenustest. Võrdluseks, eelmisel aastal samal ajal oli Soome turu osakaal 69,1%. Kvartalite võrdluses kahanes müük Soome turule 1,8 miljoni euro võrra 16,1 miljoni euroni. Müügitulu langust mõjutas enim Soome elektri- ja võrguehitusprojektide lükkumine aasta teise poolde, nihutades osa aasta algusesse planeeritud töid edasi teise ja kolmandasse kvartalisse.

Enim suurenes müük Rootsi turule, mis kasvas esimeses kvartalis mullu sama ajaga võrreldes 1,7 miljoni euro võrra 3,7 miljoni euroni. Rootsi turu osakaal konsolideeritud müügitulust tõusis aruandekvartalis 12,7%ni mullu sama aja 7,7% võrreldes.

Kasvu tagasid nii 2018. aastal soetatud Rootsi tütarettevõtete müügitulude lisandumine kui ka teiste tütarettevõtete eesmärgipärane töö Rootsi suunal. „Eeldame Rootsi müügimahtude suurenemist ka järgnevatel kvartalitel, millele viitab nii Rootsi suurima jaotusvõrguettevõtte E.ON Energidistribution AB tellimuste jätkuv kasvutrend kui ka mitmed uued suurprojektid, mille tellimused algavad teisest kvartalist,“ märkis ettevõte.