Kuna paljud meist veedavad tööl kaheksa tundi päevas, siis oleks just see sobivaks kohaks, kus täituks päevas soovitatud kuus tundi (jah, kuus!) positiivseid sotsiaalseid kontakte. Kahjuks aga paljude jaoks ei õnnestu tööl sõpru leida.

Kui Gallup uuris enam kui 15 miljonit töötajat üle maailma, siis vähem kui kolmandik vastas, et neil on tööl hea sõber. Seega, umbes 70% jääb ilma eelistest, mida sõprus töökohal võib kaasa tuua.

Üllatuslikult on üks nendest eelistest töö tulemuslikkus. Kuigi võib tunduda, et suhted töökohal võivad häirida töö tegemist, siis inimesed, kellel on tööl sõpru, on seitse korda tõenäolisemalt tööle pühendunud. Nad on ka tulemuslikumad ning neil on kõrgem üldine heaolu. Samas kui neist, kellel pole häid sõpru tööl, on tõenäosusega kõigest üks kaheteistkümnest oma tööülesannetele pühendunud.

Sotsiaalsed suhted tööl aitavad ka vältida läbipõlemist. 2003-l aastal läbiviidud uuring, mis avaldati väljaandes John Hopkins University Press, leidis, et kui noored täiskasvanud olid sotsiaalselt isoleeritud, siis nad hindasid oma igapäevaseid stressoreid raskemateks ning suutsid nendega halvemini toime tulla. Ebapiisavate inimsuhete mõjudeks on ka halvem unekvaliteet ja kõrgem vererõhk – tingimused, mis viivad läbipõlemise kiirteele.

Vastupidiselt on aga sõbrad töökohal seotud töötajate positiivsete hoiakutega, mis kasvatavad motivatsiooni ning hoiavad eemale läbipõlemise. See on ka loogiline: töötaja, kellele seostub töö sõpruse ja positiivsete kogemustega, on innukam töötama kui sõpradeta ning kõrge stressitasemega töötaja.

Reaalsus on aga teine: ainult 5% töötajatest nõustub täielikult väitega, et nende töö võimaldab neil luua ja tugevdada isiklikke suhteid. See võib tööandjatele maksma minna innovatsiooni ja töötajate töörahulolu.

Kui sina kuulud nende 70% hulka, kes veedab enamus päevast pilk arvutis, selle asemel et kolleegidega suhteid arendada, siis ära muretse – sõpruse kujunemine, eriti see, mis saab alguse töökohalt, võtab aega ning kunagi pole hilja selleks samme astuda.

Kolleegide vahelisel sõprusel on kolm etappi:

  • tuttavast sõbraks
  • sõbrast lähedaseks sõbraks
  • sõbrast parimaks sõbraks.

Kui tundub, et suhted tööl ei ole eriti lähedased, siis uksed võib avada naeratus, vestlus või mõni soe žest kolleegile. Aja jooksul võid märgata, et kolleegidest saavad sõbrad ning su töö ja heaolu ainult võidavad sellest.