Plokiahel on hajutatud, detsentraliseeritud, muutumatu andmebaas, mida kasutatakse krüpteeritud andmete salvestamiseks. Plokiahela tehnoloogiast ja selle erinevatest vormidest võid pikemalt lugeda Delfi varasemast artiklist. Tehisintellekti (inglise k. Artificial Intelligence ehk AI) tema puhtaimal kujul kasutatakse selleks, et kirjeldada teooriaid ja praktikat, mis võimaldavad luua intelligentsust nõudvate ülesannete täitmiseks vajalikke masinaid.

On ütlematagi selge, et iga tehnoloogia on omamoodi keerukas, kuid nende kahe kombinatsioon võib olla kasulik kõigile. Aastate jooksul on akadeemikud uurinud võimalusi, kuidas kombineerida plokiahelat ja tehisintellekti, kuid tõsiasi on see, et reaalseid rakendusi on endiselt veel vähe. Tegelikult on mõlemad tehnoloogiad viimase kümnendi jooksul olnud suhteliselt isoleeritud, aga see on kiiresti muutumas.

Tehisintellekt, plokiahel ja andmed

Me oleme jõudnud tehisintellekti revolutsiooni ajastusse ja see on peamiselt tingitud suurte andmete valdkonnas tehtud edusammudest. Andmete käsitlemine on üha kuumem teema ning ettevõtetel, kes tegelevad sellega ärilistel või muudel põhjustel, on õiguslik ja moraalne vastutus selle kaitsmiseks. Plokiahel ja tehisintellekt võivad olla olulised mõjutegurid selle käsitlemisel.

Andmete väljatulemine ja arvukus on aidanud plokiahelast luua väärtusliku andmete säilitamise lahenduse. Erinevalt pilvepõhistest lahendustest, lõhutakse andmed plokiahelas väikesteks osadeks ja jaotatakse laiali kogu arvutivõrgu peale. Keskasutust või kontrollpunkti ei ole ning igal arvutil või sõlmel (inglise k. node) on täielik koopia pearaamatust – see tähendab, et kui üks või kaks sõlme on ohustatud, siis andmed ei lähe kaduma.

Kõik, mis toimub plokiahelas, on krüpteeritud ning andmeid ei saa muuta. Sisuliselt tähendab see, et plokiahel on täiuslik hoiukoht tundlike või isiklike andmete jaoks, mis, liites ettevaatlikult tehisintellektiga, võivad aidata avada tarbijatele väärtuslikke kogemusi.

Hea näide sellest on tervishoiutööstus, kus kasutatakse andmeid haiguste avastamiseks, diagnoosimiseks ja ennetamiseks või viis, kuidas levinud voogedastusteenused nagu Spotify või Netflix kasutavad oma platvormidele sisestatud andmeid, et anda oma klientidele soovitusi.

Jälgimisvõimsus

Tehisintellekti süsteemide otsused võivad inimeste jaoks olla raskesti mõistetavad, kuid plokiahel võib siinkohal valgust tuua, aidates meil jälgida mõtlemisprotsessi ja mõista otsuseid.

Kujuta ette, et istud matemaatika loengus ja professor selgitab tahvlile algorütmi, tuues välja eelduse ja vastuse protsessi. Seda tehes unustab professor välja erinevaid olulisi samme, mis aitaksid tal jõuda järelduseni. Kas näed, miks see võib olla mõne õpilase jaoks segane?

Võimalus salvestada tehisintellekti otsustusprotsessi plokiahelas võiks olla suurem samm läbipaistvuse suurendamise suunas. Sellisel juhul täidaks plokiahel samasugust eesmärki nagu tahvel, välja arvatud see, et tahvlile kirjutatud teavet saab muuta ja kustutada, samas plokiahelas olev teave oleks muutumatu ja püsiv.

Arvutustehnika

Kuigi arvutid on meie igapäevaelus uskumatult kasulikud, ei suuda need täita ülesandeid ilma selgesõnaliste juhisteta. Kui kasutad plokiahelat koos kõikide krüpteeritud andmetega, siis vajad arvutile ka suurt töötlemisvõimsust. Näiteks Bitcoini plokkide kaevandamiseks kasutatavad räsialgorütmid võtavad kasutusele brutaalse lähenemisviisi, mis seisneb kõigi võimalike lahenduse kandidaatide süstemaatilises loetelus ja kontrollimises, kas iga kandidaat vastab probleemi kinnitusele enne tehingu kontrollimist.

Tehisintellekt annab meile võimaluse sellest loobuda ja lahendada ülesandeid intelligentsemalt ja tõhusamalt. Kujuta ette masinõppusel põhinevat algorütmi, mis võiks praktiliselt täiendada oma oskusi reaalajas, kui sellele anda ette vajalikud treenimisandmed.

Kuigi plokiahelal ja tehisintellektil on mõlemal suur teovõime omal moel, on neil kahtlemata ka meeletu potentsiaal, kui nende jõud ühendatakse. Mõlemad tehnoloogiad on vastastikku laiaulatuslikud ja võivad sillutada teed palju läbipaistvamale ja tõhusamale maailmale.

Hoia silm peal!

Silvia-Kairet Põld