Ettevõtja vanus korreleerus ettevõtte edukusega, tõdeti USA mittetulundusliku uuringufirma National Bureau of Economic Research poolt läbi viidud uuringus. Kogu riigi andmebaasid ühendati ning võrreldi ettevõtete alustamise aegu, omanike vanuselist jaotust ning ettevõtete edukusega seotud näitajaid, vahendab Tööheaolu.

Selgus, et 1700 kõige kiiremini kasvava ettevõtte looja keskmine vanus oli ettevõtet rajades 45.

Noor mees on stereotüüp

Start-up ettevõtja on klassikaline meedias avaldatud lugudes loodud stereotüüp: noor, ambitsioonikas, tehniliselt taibukas mees.
Uuringute põhjal selgub, et see stereotüüp ei vasta aga tõele. Nooremad inimesed on kasvuettevõtete loojana märgatavalt vähem edukad kui vanemad.

Erinevused eri piirkondade või tegevusalade vahel ei olnud statistiliselt olulised. Mõnedes valdkondades oli edukamate ettevõtete loojate keskmine vanus veelgi kõrgem. Näiteks õli- ja gaasitööstuses oli alustajate keskmine vanus 51 aastat.

Uuringu põhjal ainus kategooria, kus alustajate keskmine vanus oli alla 40ne, oli erakapitali investeeringuid kaasanud ettevõtted. Tõenäoliselt on see nii seetõttu, et investorid keskenduvad noortele ettevõtjatele, kes vajavad väliseid investeeringuid sagedamini. Vanematel ettevõtjatel on paremad võrgustikud ja võimalused rahastada ettevõtet isiklike vahendite abil.

Vanuselisel diskrimineerimisel ei ole alust

Aalto ülikooli uuring näitab, et vanuselisel diskrimineerimisel ei ole alust ka töötajate osas. Üle 45 aastane töötaja on parimas vormis ja jaksu jätkub veel kauaks. Nad vajavad tööl vähem tugel, on tulemuslikud, innovatiivsed ja suudavad ennast ise juhtida. See on tööjõud, mida ettevõtetes peaks kõige vähem koondama ja just neid peaks värbama.

Kogenumad töötajad on tasakaalukamad ja oma eluga rahulolevamad. Üle 45 aastased teevad pikemaid tööpäevi ja on noorematest kolleegidest paindlikumad, samal ajal ei pea nad seda enda jaoks raskeks. Vastupidiselt ootustele väsitab töö vanemaid töötajaid vähem kui nooremaid.

Paindlikkust ja iseseisvust

Kogenumad töötajad olid Aalto ülikooli uuringu põhjal ka paremad oma tööaja juhtimisel. Nad kasutavad paremini ära tööaja alustamise ja lõpetamise paindlikke võimalusi. Tööaegade osas on nad paindlikumad kui noored, nii et suurem töömaht ei põhjusta kurnatust.

Perekondlikul seisundil ei olnud uuringutulemustele mõju, näiteks alla kooliealiste laste arv ei mõjutanud väljaspool tööaega tehtava töö ja kurnatuse suhet alla 45 aastaste töötajate puhul.

Teadlased arvavad, et see näitab vanemate töötajate paremat enesejuhtimise võimet ning eriti 45-aastased pereinimesed saavad selles eluetapis uue hoo sisse kui lapsed on juba suuremad.