„On kahetsusväärne, et äsja ametisse astunud valitsus ei näinud koalitsioonilepingus võimalust ettevõtlusministri koha säilitamiseks ja tema rolli tugevdamiseks ning lõi selle asemele kitsaid, kuigi väga vajalikke valdkondi esindava ministrikoha. Ettevõtluse eest vastutava ministri rolli taandamine vaid väliskaubandusele ja IT-sektorile ei leia väikeettevõtjate heakskiitu," ütles EVEA president Heiki Rits.

Ettevõtlusministri asemele väliskaubanduse ja IT-ministri ametikoha loomine saadab Ritsi sõnul vale signaali nii Eesti ettevõtjatele kui ka teistele riikidele, öeldes, et Eestis tähtsustatakse vaid neid kahte valdkonda. „Arvestades, et ekspordi ja infotehnoloogiaga tegeleb vähem kui neljandik Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, on see alavääristav kõigile ülejäänud ettevõtjatele, olgugi, et eksport aitab kasvatada meie sisemajanduse koguprodukti."

EVEA leiab, et ettevõtluse arengu eest peab vastutama majandusminister. Ühenduse hinnangul hägustab ettevõtluse ja väliskaubanduse ning ühe tegevusala nagu IKT eraldamine eraldiseisvaks vastutusvaldkonnaks ning on maksumaksjatele kulukas.

„Viisteist ministrit koos arvukate nõunike ja referentidega on Eesti jaoks liigne luksus ning ei aita kuidagi kaasa efektiivsele riigivalitsemisele ja bürokraatia vähenemisele," märkis EVEA asepresident Marina Kaas. „Leiame, et kõik portfellita ministrite kohad tuleks kaotada ning õhukese riigi põhimõtted peavad kehtima kõikidel riigi tasanditel, alates ülemistest," lisas ta.