Reede, 10. mai hommikul kell 10 pidi Lubja tänava kohtumajas Tallinnas algama järjekordne istung HKScani tütarfirma Rakvere Farmide kohtuvaidluses eksjuhtide Teet Soormi ja Mati Tuvi vastu, kus ettevõte nõuab meestelt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

HKScan ja Rakvere Farmid on endiste juhtide vastu algatanud kokku kolm kohtuasja, mille kaudu nõutav kahjusumma küündib üle 4,8 miljoni euro. Eile toimuma pidanud kohtuistung oli seotud hagiga, kus Rakvere Farmid nõuab meestelt kokku ligi 2,2 miljoni euro ulatuses kahju hüvitamist. Kohtuasi puudutab nende aastaboonuseid, mis tasuti OÜ Laventra arvele.

Senitoimunud istungite käigus on kohus ära kuulanud aastatel 1998-2008 Ekseko – ehk tänase nimega Rakvere Farmide – nõukogu juhtinud soomlase Timo Olavi Heikkilä ning Rakvere lihakombinaadi endise finantsjuhi Siim Kallasti, kes asus ettevõttes tööle 2001. aastal ja lahkus 2014. aasta sügisel. Eilsel istungil pidi üles astuma kolmas tunnistaja Marge Koovit, kelle tunnistusest olid iseäranis huvitatud Mati Tuvi kaitsjad.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplase sõnul esitasid aga osapooled vahetult enne istungi toimumist ühise avalduse selle tühistamiseks, põhjendades, et tahavad selle asemel kompromissläbirääkimisi pidada.

Eile toimuma pidanud kohtuasjas nõuab Rakvere Farmid Soormilt ja Tuvilt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist 1 967 671 euro ulatuses ning sellelt viiviseid 227 236,34 eurot. Ettevõtte hinnangul tasusid Soorm ja Tuvi endale väljateenitud aastaboonuseid tehes nimetatud makseid OÜ Laventra poolt esitatud teenusearvete alusel olukorras, kus see firma tegelikkuses käsunduslepingu alusel mingeid teenuseid ei osutanud.

Teises hagis nõuab Rakvere Farmid Soormilt ja Tuvilt 56 441,41 eurot ning viiviseid, kuna leiab, et nad andsid juhatuse liikmetena ettevõttele kuuluvaid kinnisasju pikaajalisele rendile OÜ-le Saimre ja Saimre Viljakasvatuse OÜ. Rakvere Farmide väitel on Soormil ja Tuvil nendes osaühingutes varjatud osalus.

Kohtusse pöördus ka HKScan Estonia AS ning nõuab hagis Soormilt 2 558 179 eurot. HKScan Estonia hinnangul on Soorm tekitanud ettevõttele kahju sellega, et allkirjastas AS Rakvere Lihakombinaat nimel (kehtiva ärinimega HKScan Estonia AS) ja AS Tallegg nimel 2014. aasta 29. jaanuarist kuni sama aasta 27. märtsini kolm garantiikirja.

Nii Soorm kui ka Tuvi ei ole seni neile esitatud nõudeid tunnistanud ning vaidlevad kõigile kolmele hagile kogu ulatuses vastu. HKScani eksjuhid on ka keskkriminaalpolitsei uurimise all, kahtlustatuna suures ulatuses omastamises ja rahapesus.