Kohus otsustas, et alates homsest peab ärimees Margus Linnamäele kuuluv Terve Pere Apteek maksma PERHile hüvitiseks 1207,30 eurot päevas kuni valduste üleandmiseni.

Kohus mõistis Terve Pere Apteegilt välja viivise põhinõudelt alates 29.11. 2017 kuni kohustuse täitmiseni.

Kohtuasja menetluskulud otsustas kohus jätta Terve Pere Apteek OÜ kanda.

Kohtuotsusele võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest.

PERHi apteegipinna konkursi võitis 2017. aastal Benu Apteek Eesti OÜ, ent pikki aastaid pinda hõivanud Apotheka sellega ei leppinud.
Alguses paistis, et apteegi tegevuse võib lõpetada ravimiamet, kes peatas Apotheka tegevusloa, mistõttu oli äri sunnitud mõneks päevaks uksed sulgema. Apteek aga vaidlustas ravimiameti otsuse halduskohtus ja jäi üllatuslikult võitjaks. Amet küll kaebas asja edasi ringkonnakohtusse, ent jäi ka seal kaotajaks.
2018. aasta suvel otsustas ravimiamet võitluse Apotheka tegevusloa üle pooleli jätta ja jätta riigikohtusse pöördumata. Seega jäi kohtus peale seisukoht, et üürilepingu puudumine pole piisav rikkumine apteegi tegevusloa peatamiseks. Eesti Päevaleht on sellest pikemalt kirjutanud siin.

Mullu sügisel, mil Apothekal täitus vaatamata üürilepingu lõppemisest, pinna loata kasutamisest aasta, ütles PERH-i administratiivdirektor Aivi Karu Eesti päeavlehele, et senine aasta tähendab haiglale ligi poolt miljonit eurot saamata jäänud tulu. Kuid puuküürniku tõttu olevat osutunud keeruliseks ka lihtsad asjad. Nimelt hakatakse 2020. aastal haigla Mustamäe korpusele rajama juurdeehitust ja ehitustööd puudutavad ka praegust apteegipinda. Karu sõnul ei saanud nad Apotheka vastutöö tõttu teha hoone apteegipinnale jäävate konstruktsioonide 3D-mõõdistamist.