Mullu veebruaris eelistungitega alanud ja selle aasta veebruaris põhistungiteni jõudnud kohtuprotsessis endise piimatöösturi Oliver Kruuda ja tema kaassüüdistatavate üle on viimasel neljal kuul toimunud tihe töö, aset on leidnud üle kümmekonna istungi. Praeguses etapis on pooleli tunnistajate kuulamine ning lähiajal peaks kohus jõudma ka süüdistatavate endi ülekuulamiseni.

Kuivõrd kohus tegi juba veebruari alguses otsuse, millega otsustas piirata kohtusaaga kajastust selles osas, mis puudutab otseblogide pidamist ja tunnistajate ütluste avaldamist, siis selle põhimõtte järgimist rõhutas kohtunik Janika Kallin ka tänasel istungil, kus toimus ühe tunnistaja kuulamine. Ka tunnistajaid on selles asjas kümneid – nii neid, keda süüdistatavad tahavad, et üle kuulataks, kui ka neid, keda prokuratuur on kutsunud asjas ütlusi andma.

Pahurdav Kruuda

Tänasel istungil olid süüdistatavad ka ise kohal. Endine piimatööstur Oliver Kruuda, kes mõned kuud tagasi veel oma väljavaadetesse võrdlemisi optimistlikult suhtus, paistis silma väga pahura olekuga. Ühe istungil tehtud pausi ajal uuris ta kohalolnud Ärilehe ajakirjanikult, milline tema suhtes vaenulik lugu nüüd istungi kajastusena sünnib.

Ka ei andnud Kruudale rahu, kuidas ta 2016. aasta sügisel Tere juhtimisest kõrvale jäi ja pidas toonast võimuvahetust kajastanud ajakirjanikke (ennekõike loo autorit – S.L) vastutavaks selle eest, et Tere talt käest ära võeti. Endine piimatööstur nimetas Teres 2016. aasta sügisel toimunut „vaenulikuks ülevõtmiseks”. Ka heitis Kruuda ajakirjanikule ette, kuidas meedia ei kirjuta pärast tema kõrvalejäämist Tere piimatööstusest enam midagi.

Antud kohtuasjas on aastatel 2010–2016 Tere piimatööstust juhtinud Oliver Kruuda kohtu all süüdistatuna maksupettuse toimepanemises. Koos Kruudaga esitas prokuratuur süüdistuse ka neljale endisele Tere töötajale – Allan Viirmale, Rein Lepassonile, Jaanus Rätsepale ja Hjalmar Konnole –, süüdistades neid Kruuda maksukuriteole kaasaaitamises.

Süüdistuse järgi koosneb Kruuda ja tema kompanjonide toimepandud maksupettus tulumaksu- ja käibemaksupettusest. Süüdistuse järgi pandi tulumaksupettus toime ajavahemikul 2015. aasta algusest kuni 2016. aasta lõpuni ning käibemaksupettus 2015. aasta kevadel. Maksupettustega tekitatud kahju oli kokku ligi 400 000 eurot.

Kaks süüdistatavat ja Tere kohtu alt priid

Selle aasta veebuaris enne asja sisulise arutelu juurde asumist taotles prokurör Martin Tuulik kahe Kruuda kaassüüdistatava – Hjalmar Konno ja Allan Viirma – suhtes menetluse lõpetamist. Kohtunik Janika Kallin rahuldas need taotlused, kohustades Konnot tasuma riigieelarve tuludesse 7000 eurot ja Viirmad 6000 eurot. Seda nad ka tegid.

Seepeale esitasid Kruuda, Lepassoni ja Rätsepa kaitsjad kohtuniku vastu taandamistaotluse põhjendusega, et edasine kohtupidamine ei näi enam objektiivne. Kaitsjate hinnangul olla menetlust lõpetavatel lahenditel Kruudat, Lepassoni ja Rätsepa süüstav toime. Kohus jättis taandamistaotlused rahuldamata ja läks edasi tunnistajate kuulamisega.

Juriidilise isikuna sai algul kahtlustuse ka AS Tere, kes pääses kohtuasjast, kuna 2017. aastal piimatööstuse uueks omanikuks saanud Maag Grupp otsustas Kruuda ja tema kaaskonna tekitatud 382 000 euro suuruse kahju riigile hüvitada.

Oliver Kruuda oli Tere piimatööstuse juht 2016. aasta oktoobri lõpuni, kui üks ettevõtte suurimatest võlausaldajatest Nordea pank võttis ettevõtte pärast pikaleveninud saneerimisprotsessi üle. 2017. aasta märtsis teatas Maag Grupp, et võtab pankadelt Tere võlad üle ja konkurentsiamet andis sama aasta juulikuus nõusoleku kahe piimatööstuse koondumiseks.

Lühikese ajaga mitu juhti

Maag Grupp vahetas 2017. aasta märtsis välja ka senise Tere juhtkonna, pannes 2016. aasta oktoobris Kruuda asemel piimatööstuse etteotsa asunud Aivar Rehe asemel piimatööstust juhtima Margit Taltsi. 2017. aasta augustis teatas Maag Grupp meediale, et nii Farmi Piimatööstust kui Teret hakkab juhtima senine Tere nõukogu liige Katre Kõvask.

Küll aga on nüüdseks ametist lahkunud ka Kõvask, kes andis 22. aprillil teada, et tema viimane tööpäev on 8. mai. Creditinfo andmete järgi on ta siiski veel Tere juhatuse liikmena kirjas.