TTV juht Pukk saatis pärast loo ilmumist meediale omapoolsed selgitused eelarvemiinuse tagamaadest. Tema sõnul on juhatus suurkahjumit arvestades esitanud nõukogule kokkuhoiu ja kärpemeetmed. Üle vaadatakse igapäevased halduskulud ja osade partneritega on peetud läbirääkimisi soodsamate tingimuste saamiseks.

Pukk toob välja, et kuna TTV suurim kuluallikas on programmi tootmine ja edastamine, siis on otsitud ka selles osas kärpekohti. Näiteks alustatakse suure osa saadete suvepuhkusega 1. juunil ja uus telehooaaeg algab oktoobris. "Paratamatult peame üle vaatama ka personaliread ning kaaluma, mida saaks tehtud efektiivsemalt ja väiksema hulga tööjõuga," kirjutas Pukk oma pöördumises.

Järgnevalt on välja toodud Puki pressile edastatud selgitused.

"Eelarve puudujäägi peamisteks põhjusteks olid tehnilised ning programmilised ümberkorraldused ettevõtte tegevuses. 2018. aasta II kvartalis sattusid TTV IT-süsteemid küberrünnaku alla, mis raskendas oluliselt telekanali igapäevast toimimist, kuid suutsime kriisi edukalt likvideerida. Tekkinud kriisi positiivne osa oli see, et suudeti tuvastada IT-süsteemide sõna otseses mõttes katastroofiline olukord ning sisuliselt ehitati kogu TTV IT-süsteem uuesti üles. Selgus, et varasemalt kasutusel olnud IT-süsteem oli pikka aega hooldamata, uuendamata ning tulenevalt sellest ka puuduva turvalisusega – seega oli seni küberrünnakutest jms pääsemine olnud vaid õnnelik juhus.

Samal ajaperioodil ilmnes ka programmiväljastuseks (mis on tihedalt seotud IT-süsteemidega) kasutatava tehnika ja tarkvara kriitiline olukord. Pole mingi saladus, et TTV eetris esines katkestusi ning probleem üha süvenes. Taaskord olid märksõnadeks hooldamata süsteem ning tehnika perioodilisse uuendamisse tegemata investeeringud. Asusime tööle programmiväljastuseks uue lahenduse leidmiseks ning hoidsime pöidlaid pidevalt peos, et senine süsteem vastu peaks, kuni saame ülemineku uuele süsteemile teostada. 2018. aasta augustis toimus uue süsteemi kasutuselevõtt, mis andis praktiliselt 100% kindluse eetrisignaali edastamise osas. Lisaks andis muudatus võimaluse rakendada uus meediahalduse ja arhiveerimissüsteem, mis muutis teleprogrammi koostamise ja toimetamise oluliselt efektiivsemaks, samuti andis võimaluse võtta kasutusele uued visuaalsed lahendused.

Lisaks mainitud kahele suurele tehnilisele ümberkorraldusele oli möödapääsmatu teostada mitmeid ventilatsiooni, väiketehnikat ja tööruume puudutavaid erakorralisi töid.

Teiseks, programmilised ümberkorraldused. TTV jaoks oli 2018. aasta murdepunkt, kus kanalisse lisandus uut ja mitmekesist programmi. Lisaks senise programmi kvaliteedi tõstmisele alustasime 2018. aasta jooksul mitme uue teleprojektiga. Uute saatejuhtidena lisandusid Tallinna Televisiooni meeskonda teiste hulgas Hannes Võrno, Jüri Aarma ja Maire Aunaste. Uudse tegutsemisstrateegiana lisandusid mitmed koostööprojektid teiste meediaettevõtetega. Koostöös ERR-iga kandsime 2018. aasta augustis üle Euroopa Meistrivõistluseid Glasgowst. Septembris alustasime koostöös Eesti Korvpalliliidu ja AS Ekspress Meediaga Olybet Eesti-Läti korvpalliliiga ülekannetega.

TTV vaatajate arv tegi märgatava tõusu: kui 2017. aasta novembris oli TTV vaatamisaja osakaal (daily share, Kantar Emor) 1,0% kogu vaatamisajast, siis 2018. aasta detsembris oli see juba 1,6%. Kasvatasime jõuliselt ka programmi mahtu, kui 2017. aastal oli see 4039 tundi, siis 2018. aastal 5207 tundi (77 ja 100 tundi nädalas) ehk kasv oli üle 33%.

Mõistagi oli nii tehnilistel muudatustel kui ka (kvaliteetse) programmi mahu kasvatamisel hinnasilt küljes ning sellest tulenevalt tekkis ka eelarve puudujääk. Lisaks tasub mainida, et ka TTV eelarvet mõjutas sarnaselt ERR-ile telesignaalide edastamine nii HD kui ka SD formaadis.

Ettevõtte nõukogu ja juhatus on teinud väga tihedat koostööd. Nõukogu koosolekud on toimunud igakuiselt ning nõukogu liikmeid on informeeritud pidevalt ettevõttes toimuvast."

Puki sõnul TTV jätkusuutlikkuses küsimust ei ole, sest ettevõttel on tegevusluba levimaks üle Eesti vabalevis 2029. aastani. "Seega lähtume ettevõtte strateegia ja visiooni kujundamisel just nendest nõuetest ja ajaraamist, mida uue perioodi tegevusluba meile ette näeb," selgitas Pukk oma pöördumises.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid