Toyota järelteeninduse eksperdi Lauri Erti sõnul arvavad paljud inimesed ekslikult, et auto hooldus tähendab õli ja õlifiltri vahetamist ning kõik muud toimingud saab korda ajada jooksvalt vajaduse tekkides ehk siis, kui probleem juba käes. Iseäranis kinnistunud on see eksiarusaam siis, kui tegemist on vanema või liisinglepinguga mitteseotud autoga.

Lihtsa paralleeli võib tuua inimese igapäevaelust. Hambaarstid ei kutsu vähemalt kord aastas kontrolli mitte sellepärast, et patsiendi rahakotti tühjendada, vaid vaadata üle hammaste olukord ja vajadusel teha mõni väiksem töö. Ehkki inimesele võib jääda mulje, et arst leiab iga kord midagi, siis reaalsuses on see alati tervislikum ja odavam, kui minna vastuvõtule siis, kui valu juba kannatamatu.

Kõige mõistlikum on tehniline hooldus läbida esinduses

Nii on ka autoga. Sõiduki hoolderaamatus on kirjas, et selle omanik või kasutaja peab auto viima tehnilisse hooldusse kord kalendriaasta jooksul või kindlaksmääratud läbisõidu järel. Sõltuvalt sellest, kumb saabub enne.

„Kõige mõistlikum on tehniline hooldus läbida ametliku edasimüüja juures ja seda mitte ainult uute, vaid ka juba enam kui 5 aasta vanuste mudelite puhul,“ lausus Ert. „Põhjus on lihtne – ainult esinduses saad sa olla kindel, et tehnikud viivad läbi täpselt sellise hoolduse, nagu tootja sinu sõidukile ette on näinud ning just sellisel tasemel, mida rahvusvaheliste standarditega nõutakse.“

Kui õlivahetuse puhul tehakse mitmekümne euro eest ära ainult kaks toimingut ning auto üldisele seisukorrale, rääkimata detailsemast kontrollist, tähelepanu ei pöörata, siis ametlikus esinduses tehase nõuetele vastava hoolduse puhul sõltuvalt mudelist ja läbisõidust läbi 20-30 operatsiooni.

Hooldusprogramm on üles ehitatud nii, et esmalt kontrollitakse ning tuvastatakse suurem osa rikkeid, millest klienti teavitatakse. Vastavalt kokkuleppele tehakse need tööd ka ära.

Millest hooldus koosneb?

1. Seadiste töö kontroll

Kontrollitakse üle helisignaal, valgustusseadmed nii väljas kui salongis, klaasipühkijate seisukord ja toimine, kütteventilatsiooni seadmed jm.

2. Üldine vaatlus

Kõik, mida on võimalik silmaga kontrollida. Toyota puhul lähtub vaatlus tehase ettenähtud kontrollnimekirjast ning aitab tagada selle, et ka detailid saavad piisavalt tähelepanu. Näiteks tuvastatakse siin korrosioon ja lekked.

3. Vedelike taseme kontroll

Tehnik veendub, et kõik nähtavad ja nähtamatud vedelikud vastavad normile ning kliendi nõusolekul täidab või vahetab ta vajalikud vedelikud.

4. Perioodiline vahetus ja määrimine

Kuivõrd kõik, mis liigub, ka kulub ning kõik, mis miskit filtreerib, kogub seda endasse, tuleb filtreid perioodiliselt ka vahetada. Siia alla käib ka näiteks uste hingede määrimine. Nii avastab mõni klient pärast margiesinduses hoolduse läbimist, et uksed saavad liikuda ka kergelt ja vaikselt. Varem pole sellele lihtsalt keegi tähelepanu pööranud.

5. Kinnituste kontrollimine

Tehnik kontrollib kõik kinnitused alates ratastest, lõpetades katusega. Ka selle toimingu jaoks on olemas kindel kontrollnimekiri, kuhu kuuluvad tuled, põrkerauad, porikummid, katuseraam, heitgaaside torustik.

Pea meeles – kõige odavam remont on hooldus!