Turu-uuringute AS viis ERR-i uudistetoimetuse tellimusel läbi esindusliku, 1010 vastajaga küsitluse, et selgitada välja Eesti elanike suhtumine pensioni teise samba ehk kogumispensioni vabatahtlikuks muutmisesse.

Pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmist toetas 55 protsenti vastanutest (32 protsenti jah, 23 protsenti pigem jah), selle vastu oli 24 protsenti (12 protsenti ei, 12 protsenti pigem ei). Ülejäänud ei osanud oma seisukohta avaldada. Toetus teise samba vabatahtlikuks muutmisele on ülekaalus kõigi erakondade toetajate seas.

Kuidas aga inimesed käituksid, kui teine sammas muudetaks vabatahtlikuks? 43 protsenti neist, kes on liitunud teise sambaga, jätkaks raha kogumist teise sambasse. 44 protsenti kaaluks aga sellest loobumist või loobuks kindlasti. Siiski on kindlaid loobujaid vaid 13 protsenti ning 31 protsenti kaaluks seda võimalust.