Logistikafirma endisi töötajaid esindav vandeadvokaat Paavo Koch sõnas, et riigikohtu määrus on oluline vahevõit, et lõpetada kõiki võimalusi kasutav juriidiline terror, mida suuromanikud eesotsas Meelis Saaresalu ja Alar Närskaga rakendavad lahkunud töötajate karistamiseks. Nõue oli esitatud 25 töötaja vastu.

“Riigikohus vaatas iga juhtumit eraldi ja tõi välja, miks töötajate vara arestimine pole põhjendatud. Suures plaanis toob riigikohus välja, et Via3L Speditioni suuromanikud pole suutnud piisavalt põhjendada, miks on üldse tarvis omanikevahelises tsiviilvaidluses minna töötajate vara arestima,” lausus Koch.

Logistikafirma Via3L Spedition kaebas eelmise aasta septembris kahjutasu välja nõudmiseks kohtusse kõik oma endised töötajad, kes otsustasid sama aasta suvel ettevõtte suur- ja väikeosanike vahelise vastuseisu tulemusena firmast lahkuda ja asuda tööle konkureerivasse firmasse Nordic Spedition.

Mitme inimese vara jääb arestituks ka peale seda

Via3L nõuab oma endistelt töötajatelt ja Nordic Speditionilt kokku üle 7 miljoni euro maksmist väidetavalt kahju hüvitamiseks ja viivisteks. Ettevõtet esindav vandeadvokaat Lembit Tedder märkis, et kuigi tänase lahendiga avaldas riigikohus oma mõtted Via3L Spedition OÜ endiste töötajate vara arestimise suhtes, siis pole sel näol tegemist põhivaidlusega antud asjas.

"Rõhutan, et tegemist on vaid osade Via3L Spedition OÜ endiste töötajate määruskaebusega hagi tagamise määruse suhtes, mitte nö põhivaidluse lahendamisega. Hagi tagamise osas rõhutan lisaks, et hagi tagamine on jõustunud Lauri Latt’i, Elmer Maas’i, Joel Rothberg’i ja Nordic Spedition OÜ suhtes. Nende vara on arestitud ning jääb arestituks," lausus Tedder.

Ka ütles ta, et riigikohus jättis jõusse ka hagi tagamise Via3L Spedition OÜ endise müügijuhi ja praeguse Nordic Spedition OÜ juhatuse liikme Rael Tavaste suhtes. "Tema kinnisvarale on seatud kohtulik hüpoteek ning arestitud on ka tema osalused erinevates ettevõtetes. See vara jääb arestituks," sõnas Tedder.

Ta tõdes, et teiste endiste töötajate osas hagi tagamine tühistati, kuna sisuliselt ei olnud kohtu arvates rikkumised ja nõuded piisavalt konkretiseeritud ja seostatud nõudega. "Küll ei avaldanud kohus seda, et nõuded endiste töötajate vastu või nende vastutus tervikuna oleks välistatud. Rael Tavaste osas antud seisukoht kinnitab hoopis vastupidist, st töötajate vastutus on reaalne. Tegemist on märkimisväärse lahendiga selles osas," rõhutas Tedder.

Ühtlasi märkis ta, et kuivõrd arvutiandmed kustutati asjaosaliste poolt pöördumatult, siis oli Via3L Spedition OÜ-l endal raske eelmise suvel lõpus esitatud hagis ammendavat tõendite paketti ja konkretiseeringuid kohtule esitada. "Täiendava tõendibaasi kogumiseks on Via3L Spedition OÜ taotlenud tsiviilkohtult juba oma hagis tõendite kogumist. Nüüd saame sellega edasi minna ning tõendite kogumise järel taotleda ka uuesti hagi tagamist endiste töötajate suhtes," sõnas vandeadvokaat.

Ka ütles ta, et selle kõige kõrval on käimas ka kriminaalmenetlus, mille raames uurimisasutused koguvad tõendeid, misjärel saab ka neid tõendeid tsiviilkohtus kasutada. "Majanduskuritegude menetlemisel on prokuratuuril suur roll ning loodetavasti nad saavad oma rolli täitmisega hakkama. Loodame siiralt, et kriminaalmenetlust toimetatakse riigi poolt efektiivselt ning süstemaatiliselt," lausus Tedder.

Ta rõhutas, et Via3L Speditioni tänaste juhtide selge otsus on, et käia seda teekonda seni kuni kogu tekitatud kahju on ettevõttele heastatud.

Süüdistavad ettevõtte kantimises

Tüli Via3L Speditioni suur- ja väikeomanike vahel sai alguse 2018. aasta alguses, kui suuromanikud Meelis Saaresalu ja Alger Närska juhtimisel algatasid vaenuliku ülevõtmise väikeosanike suhtes, kes seepeale lahkusid mullu juulis ettevõttest, omanike väitel koos töötajate ja ettevõtte varaga.

Via3L Speditoni uus juhatuse liige Meelis Saaresalu rääkis eelmisel suvel, et tegemist on ilmselt Eesti viimaste aegade ühe suurema ettevõtte kaaperdamise katsega. "Katsega seetõttu, et omanikud loodavad ja tegutsevad selle nimel, et äri säilitada. Via3L Spedition OÜ on 20 miljoni eurose aastakäibe ja paari tuhande kliendiga ettevõtte, millest esmaspäevase seisuga oli omanike kontrolli all veidi kontorimööblit," kirjeldas ta.

Kantimises süüdistatud Elmer Maas ütles toona, et süüdistused tema ja Lauri Latti osas ei vasta tõele. "Tõsi on, et suur osa Via3L Speditioni töötajaid lahkusid eelmisel nädalal omal soovil ettevõttest ja töötavad tänaseks Nordic Spedition OÜ-s. Ettevõtte omanik ja juht on ettevõtja Erki Vään," põhjendas Maas mullu juulis.