Nende inimeste arv, kes Rail Baltica projekti pigem või üldse ei toeta, oli möödunud kuul 2018. aasta oktoobris läbi viidud küsitlusega võrreldes kahanenud kuue protsendipunkti võrra 25 protsendini. Inimeste arv, kellel puudub seisukoht, kahanes protsendi võrra 11 protsendile.

„Valminud eelprojekt, esimese lõigu projekteerimislepingu sõlmimine ja esimese viadukti ehituse algus: meie konkreetsed tegevused just viimase pisut enam kui poole aasta jooksul annavad tõenäoliselt Eesti elanikele kindlust, et saame hea rongiühenduse Euroopaga,“ lausus Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave. „Kindlasti samavõrra oluline on ka Soome riigi ametlik otsus Rail Baltica projektiga liituda.“

Riia Sillave sõnul on kasvanud nende inimeste arv, kes peavad vajalikuks kiiret ja kaasaegset raudteeühendust Euroopaga – tänavu aprillis toetas kiiremaid ühendusi 69 protsenti võrrelduna oktoobri 62 protsendiga. Ka Rail Balticu projekti mõju Eestile peab positiivseks 69 protsenti inimestest, mis on sügisega võrreldes 7 protsendipunkti enam.

Nendest inimestest, kes Rail Balticat ei toeta, oleks pooled keskkonnakahjude minimeerimise korral valmis oma meelt muutma, 37 protsendi sõnul oleksid valmis projekti toetama juhul, kui projekt oleks lisaks sotsiaalmajanduslikule tasuvusele ka rahaliselt kasumlik.

Rail Balticu toetusuuringute tulemused

RAIT Faktum & Ariko on elanike meelestatust ja teadlikkust Rail Baltica projektiga seoses uurinud sarnasele metoodikale tuginedes alates 2016. aasta sügisest. Värske küsitlus viidi läbi 1005 elaniku seas 17.-30. aprillini.

Rail Baltica on turvaline ja keskkonnasõbralik raudtee, mis ühendab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav raudtee võimaldab reisijatele liikumiskiiruse kuni 249 km/h ning kaubarongidele kuni 120 km/h.

Rail Baltic Estonia OÜ on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv ettevõte. Rail Baltic Estonia põhiülesandeks on kiire raudteeühenduse realiseerimine ning sellega seotud administratiivsete ja tehniliste ülesannete täitmine Eestis.

Samuti esindab Rail Baltic Estonia Eesti riigi huve Balti riikide ühisettevõttes RB Rail AS. Rail Baltic Estonia OÜ-s töötab 12 inimest.