Inglise tarbijaväljaande Which? uuringust selgus, et mitu eBayst ja muudest veebikaubamajadest ostetud suitsuandurit ei suuda tulekahju ega suitsu tuvastada ja seeläbi seavad ohtu inimeste elud. Millised need suitsuandurid välja näevad, saad vaadata SIIT.

Kasuliku toimetus küsis ka Päästeametilt, kuidas kindlaks teha, et soetatud suitsuandur on ikka töökorras ja kust neid osta tasub.

Päästeameti ohutusjärelvalve osakonna ekspert Ergo Mannineni sõnul tuleb suitsuanduri soetamisel kindlasti jälgida, et suitsuanduril oleks CE tähis ja viide standardile EN 14604. "See on tootja või importija antud garantii, et toode vastab kõigile ohutusnõuetele. Ilma nende tähisteta suitsuandurit Eestis ega mujal Euroopa Liidus müüa ei tohi," ütles Manninen.

Manninen selgitas, et samad nõuded kehtivad ka teistes Euroopa Liidu riikides, kuid väljaspool EL-i kehtivad kaupade ja teenuste ostu kohtaselle riigi seadused, kus müüja asub ning seetõttu väljaspool Euroopa Liitu soetatud tooted ei pruugi vastata Euroopas kehtivatele normidele. "Sellest tulenevalt ei pruugi olla tagatud nende ohutus ega töökindlus," ütles ta.

Kuidas kindlaks teha, et suitsuandur töötab?

Suitsuanduril olev testnupu vajutamine ja anduri seejärgne rakendumine tagavad anduri töökorras oleku. Andurit on soovitatav testida vähemalt kord kuus. Kui testnupu vajutusele ei järgne piiksu, on patarei tühjenenud ja tuleb koheselt uus panna. Kui suitsuandur teeb aeg-ajalt üksikuid piikse, siis see on märk sellest, et seadme patarei on tühjaks saanud või on andurisse kogunenud tolmu. Suitsuandurit võib tolmust puhastada tolmuimeja või lapiga. Kui pärast puhastamist andur endiselt aeg-ajalt piiksub, siis on aeg vahetada patarei.