HKScan põhjendas kohtuasjade lõpetamist Soormi ja Tuvi vastu sellega, et osapooled jõudsid omavahel kõigis kolmes tsiviilasjas osapooli rahuldava kokkuleppeni. Ettevõtte sõnul on nende jaoks antud kokkuleppe eesmärk pika kohtuprotsessi vältimine ning soovib keskenduda enda majandustulemuste tugevdamisele. Baltikumis hoiab HKScan fookuses igapäevast äritegevust.

Ettevõte rõhutas ühtlasi, et nende jaoks on oluline olla vastutustundlik kõigis oma tegevustes juhtides oma ärisid läbipaistvalt, järgides hea juhtimistava põhimõtteid ning HKScani käitumisjuhiseid. Ettevõte on viimaste aastate jooksul pööranud erilist tähelepanu ka organisatsiooniüleselt käitumisjuhiste kommunikeerimisele.

Teet Soorm ütles Ärilehele väga põgusalt, et "asi on igaveseks lõpetatud" ja rohkem ta seda teemat kommenteerida ei soovi.

Prokuratuur teeb oma järeldused juunikuu jooksul

HKScani eksjuhid on ka keskkriminaalpolitsei uurimise all, kahtlustatuna suures ulatuses omastamises ja rahapesus. Prokuratuuri teatel võib tsiviilasjade lõpetamine mõjutada ka kriminaaluurimise käiku, mis pärast 2017. aasta sügist ei ole sisuliselt kuskile jõudnud.

"Prokuratuuri menetluses on kriminaalasi, milles HKScan’i ja Rakvere Farmide esitatud kuriteokaebuste alusel uuritakse osaliselt samasid tegusid, mille kohta osapooled vaidlesid paralleelselt ka erinevates tsiviilprotsessides. Prokuratuur hindab tsiviilprotsesside tulemuste mõju ning võtab kriminaalasjas lõpliku menetlusotsustuse vastu juuni kuu jooksul," ütles prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

HKScan Estonia ja selle tütarfirma Rakvere Farmid algatasid 2017. aastal endiste juhtide vastu kokku kolm kohtuasja, mille kaudu nõutav kahjusumma küündis kokku üle 4,8 miljoni euro. Esimeses kohtuasjas nõudis Rakvere Farmid Soormilt ja Tuvilt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist 1 967 671 euro ulatuses ning sellelt viiviseid 227 236,34 eurot.

Ettevõtte hinnangul tasusid Soorm ja Tuvi endale väljateenitud aastaboonuseid tehes nimetatud makseid OÜ Laventra poolt esitatud teenusearvete alusel olukorras, kus see firma tegelikkuses käsunduslepingu alusel mingeid teenuseid ei osutanud.

Teises hagis nõudis Rakvere Farmid Soormilt ja Tuvilt 56 441,41 eurot ning viiviseid, kuna leidis, et nad andsid juhatuse liikmetena ettevõttele kuuluvaid kinnisasju pikaajalisele rendile OÜ-le Saimre ja Saimre Viljakasvatuse OÜ. Rakvere Farmide väitel oli Soormil ja Tuvil nendes osaühingutes varjatud osalus.

Kohtusse pöördus ka HKScan Estonia AS ning nõudis hagis Soormilt 2 558 179 eurot. HKScan Estonia hinnangul oli Soorm tekitanud ettevõttele kahju sellega, et allkirjastas AS Rakvere Lihakombinaat nimel (kehtiva ärinimega HKScan Estonia AS) ja AS Tallegg nimel 2014. aasta 29. jaanuarist kuni sama aasta 27. märtsini kolm garantiikirja.

Soorm ja Tuvi nõudeid ei tunnistanud

Nii Soorm kui ka Tuvi senise kohtukäigu jooksul neile esitatud nõudeid ei tunnistanud ning vaidlesid kõigile kolmele hagile kogu ulatuses vastu. Seda, et HKScan on asunud Tuvi ja Soormiga nendes vaidlustes kompromissi otsima, selgus mai alguses, kui ühe kohtuasja istung sel ettekäändel ära jäi.

HKScan on Põhjamaade liha- ja toiduainetööstuse ettevõte, kus töötab ligi 1200 inimest. Ettevõtte kliendid on jaemüügi-, toitlustus-, tööstus-, ja ekspordisektorid. HKScani koduturud asuvad Soomes, Rootsis, Taanis ja Baltimaades. Tooteid eksporditakse ligi 50 riiki. HKScani netokäive oli 2018. aastal 1,7 miljardit eurot.