Olukorda, mis viis investoritelt raha kaasama ja suuremat laienemist ette võtma, kirjeldas Nortali asutaja ja juht Priit Alamäe kui klaaslae all lõksus olemist, kirjutab Äripäev.

Eestis oli turuosa juba lihtsalt liiga suur ja et aastate jooksul on eeltööd uutel turgudel juba tehtud, siis nüüd on ka raha selleks sammuks kokku kogutud.

Nortal teatas, et kaasas võlakirjade emiteerimise teel 50 miljonit eurot, mida ettevõte kasutab laienemise toetamiseks ning olemasoleva võlakirja refinantseerimiseks. Emissiooni märkisid täis peamiselt institutsionaalsed investorid Põhjamaadest, samuti osalesid emissioonis pensionifondid ja investorid Eestist, Lätist ja mujalt Euroopast. Võlakiri on 4,75-protsendilise intressimäära ning 5-aastase tähtajaga.

Nortali asutaja ja juhatuse esimehe Priit Alamäe sõnul on tegu Nortali suurima võlakirjaemissiooniga. “Selle emissiooni edu, investorite suur huvi ja 4,75-protsendiline intressimäär näitab Nortali head mainet professionaalsete investorite hulgas ning on tugev märk usaldusest,“ lisas Alamäe.

“Mul on eriti hea meel näha, et võlakiri võeti nii hästi vastu Põhjamaades, mis on meie jaoks üks olulisemaid sihtturge,” ütles Alamäe, lisades, et 75 protsenti emissioonist märkisid peamiselt täis Soome, Rootsi ja Norra institutsionaalsed investorid ning ülejäänud 25 protsenti investorid Balti riikidest ning Eesti ja muu Euroopa pensionifondid.

Viimastel aastatel on kiiresti kasvanud nii Nortali käive, töötajanumbrid kui ka geograafiline haare. Möödunud aastal ostis Nortal USA-s pilvetehnoloogiaettevõtte Dev9 ning on teinud olulisi investeeringuid, et kinnitada kanda Saksamaal.

“Soovime viia meie teenused uutele turgudele ning kiirendada kasvu Saksamaal, Põhjamaades ja USAs,” lisas Alamäe.

Kaasatud 50 miljoni euroga kavatseb ettevõte refinantseerida olemasoleva võlakirja ning kasutada laiemalt äritegevuse toetamiseks, sealhulgas kasvu toetamiseks sihtturgudel ettevõtete ostmise teel.
Emiteeritud võlakirjad on 5-aastase tähtaja ja 4,75-protsendilise intressimääraga, mida makstakse välja poole aasta tagant.

Võlakirjaemissiooni koordineeris rahvusvahelisel tasandil Pareto Securities ja kohalikul Redgate Capital. Võlakirjaomanikke esindab Nordic Trustee Oy.