Töötajatele välja makstud summa oli 2 199 600 122 eurot ja väljamakse tehti 616 211 inimesele.
Mediaanväljamakse tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt.

Eelmise aasta esimeses kvartalis tehti väljamakseid 601 518 inimesele summas 1 977 751 866 eurot ehk ligi 222 miljonit eurot vähem.

Maakondade võrdluses oli 2019. aasta esimeses kvartalis kõige kõrgem mediaanväljamakse jätkuvalt Harju maakonnas ning kõige madalam Ida-Viru maakonnas, vastavalt 1139 eurot ja 809 eurot. Mediaanväljamaksed maakondade lõikes leiate manusest.

MTA iga kvartali väljamaksete statistika sisaldab palka ja muud tulumaksuga maksustatavat töist tulu, mida tööandja deklareerib igas kuus tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonis. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised.