Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Hannes Kont turvalisuse ja riskide juhtimise vallas vaieldamatult Eesti tipptegija. „Vajame Hannese teadmisi ja kogemusi, kuna elektrisüsteemi lahtiühendamine Venemaa energiasüsteemist ning ühinemine Mandri-Euroopa süsteemiga on paljuski optimeerimisülesanne, mille edukas lahendamiseks vajame tehniliste kompetentside kõrval võimekusi rahvusvaheliste suhete ja riskide juhtimise vallas," lisas Veskimägi.

„Mul on hea meel ühineda Eleringi professionaalse ja pühendunud meeskonnaga, kes on Eesti energiajulgeoleku tagamisel mägesid liigutanud. Eesti elektrivõrgu sünkroniseerimisel Mandri-Euroopa sagedusega on oluline mõju nii julgeolekule kui ka elektrivarustuskindluse suurendamisele meie tarbijate jaoks," ütles Hannes Kont.

Hannes Kont on varem töötanud erinevatel ametikohtadel kaitsepolitseis, kaitseministeeriumis, siseministeeriumis, teinud diplomaatilist tööd Eesti liitumisel ELi ja NATOga ning tegelenud eraettevõtluses strateegilise konsultatsiooni ja koolitamisega.

Balti riigid kavatsevad oma elektrivõrgud ühendada Mandri-Euroopa sagedusalaga 2025. aasta lõpuks.