Kollektiivleping on sõlmitud järgmiseks kaheks aastaks ning kummalgi aastal tõuseb Tallinki meretöötajate palk keskmiselt 5% võrra aastas, kuid põhipalk 2020. aastal mitte vähem kui 80 eurot ja 2021. aastal mitte vähem kui 75 eurot kuus. Tallinki personalikulud suurenevad vastavalt uuele lepingule kokku üle 4 miljoni euro võrra aastas.

Sõlmitud leping reguleerib nii täna kui järgneval kahel aastal kõigil Tallinki Eesti lipu all seilavatel laevadel töötavate või tööle asuvate laevapere liikmete töötingimusi ja -tasu.

„Sel nädalal saavutatud kokkulepe järgib tänaseid tööturu palgatrende ning loodetavasti näitab selgelt meie laevapereliikmetele, et me väärtustame nende tööd ja igapäevast panust ning tahame neile omalt poolt pakkuda lisaks headele töötingimustele, kaasaegsele ja kiirelt arenevale ettevõttele ning töötajaid väärtustavale tööandjale ka konkurentsivõimelist palka. Merel töötamisel on jätkuvalt mitmeid eeliseid maismaa sarnaste tegevusvaldkondadega võrreldes.

Näiteks on Tallinki reisilaevade teenindava personali palgatase maismaa majutus- ja toitlustusvaldkonna keskmisest töötasust ligikaudu 30% kõrgem. Loodame, et sõlmitud leping on ühelt poolt hea uudis meie tänastele töötajatele ning teisalt mõjutab positiivseid otsuseid meretöö kasuks tegema neid, kes hetkel laevapereliikmeks astumist kaaluvad," lausus Tallink Grupi personali- ja arendusdirektor Vahur Ausmees.

„Oleme koos oma liikmeskonnaga saavutatud palgaleppega ja kollektiivsete töösuhtega rahul. Tallink on aasta-aastalt suutnud oma personalipoliitikat täiustada ning kõnesoleva lepinguni jõudmine, seitse kuud enne lepingu kehtima hakkamise aja saabumist, on ära märkimist väärt tähis. Samas ei ole oluline mitte pelgalt kokkulepeteni jõudmine, vaid ka nendest kinnipidamine ning võime üheskoos igapäevaselt lahendada üles kerkivaid küsimusi. See on ehk isegi veel olulisem, et meeskonnatöö toimiks ja Tallinki kliendid saaksid Läänemere parima võimaliku teeninduse, " täiendas EMSA esimees Jüri Lember.

Tallink Grupi Eesti lipu all sõitvatel laevadel töötab kokku 2500 töötajat, kellest üle poolte on Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu liikmed. Palgakokkulepe jõustub 01.01.2020 ja kehtib kokkulepitud tingimustel kuni 31.12.2021.