Mart Helme mai lõpus maksu- ja tolliametile esitatud majanduslike huvide deklaratsioonist selgub, et EKRE juhi möödunud aasta brutosissetulek oli 56 332,11 eurot. Kuigi Helme on 29. aprillist ametis Ratase teise valitsuse siseministrina, oli möödunud aastal tema sissetulekuallikaks riigikogu, mille liige ta oli.

Selle kõrval on vanemal Helmel, kes on ka osaühingu Suure-Lähtru Mõis ainuosanik, rahalise kohustusena üleval 31 000 euro suurune kodulaen. Ettevõtte majandustulemused on viimastel aastatel väga tagasihoidlikud, Helme on põhjendanud seda aktiivse tegevusega poliitikas.

Isast oluliselt suurema aastasissetuleku on 2018. aasta osas deklareerinud Martin Helme, kes on viimased kuu aega rahandusministri kohal olnud. Noorema Helme brutotulu oli mullu üle 17 000 eurot suurem, küündides 73 605,64 euroni.

Kokk on lahkunud oma ettevõtete juhatusest

Selle põhjuseks oli asjaolu, et lisaks riigikokku kuulumisele oli Martin Helme kuni juunikuuni ka Tallinna linnavolikogu liige. Tema enda avalduse alusel peatati tema liikmelisus esmalt 3. kuuks ja seejärel tema eemalolekut pikendati. Tänasel rahandusministril ühtegi rahalist kohustust, mis küündiks üle 2160 euro, ei ole.

Kui vaadata teiste EKRE ministrite ja juhtfiguuride värskelt esitatud majanduslike huvide deklaratsioone, siis selgub, et ettevõtja kohalt keskkonnaministriks asunud Rene Kokk on aprilli lõpus-mai alguses taandanud end kõigi kolme ettevõtte juhatusest, kus tal on kas 100% või 50% osalus.

Tema möödunud aasta deklareeritud brutosissetulek piirdub 16 045 euroga. Samal ajal on tal üleval 60 758 euro suurune eluasemelaen. Lisaks ettevõtlusele kuulus Kokk mullu ka Rapla linnavolikogusse.

EKRE ridadesse kuuluv maaeluminister Mart Järvik, kes kuulus möödunud aastal Kehtna vallavolikogusse, deklareeris oma eelmise aasta brutosissetulekuna 6 018,28 eurot. Järvikul rahalisi kohustusi, mis küündiks üle 2160 euro, ei ole.

Nädalatagustel europarlamendi valmistel ainsa EKRE liikmena valituks osutunud Jaak Madisoni möödunud aasta kogusissetulek oli 48 412,90 eurot. Lisaks riigikogu saadiku palgale oli ka temal täiendavaid sissetulekuallikad.

Madisson teenis Tallinki pealt taskuraha

Kõigepealt kuulub Madison Viljandi linnavolikogusse. Teiseks teenis ta ligi 630 eurot Tallinna Kaubamaja ja Tallinki aktsiatelt. viimaste pealt teenis ta 180 eurot.

Küll aga on Madison tänaseks talle veel aasta tagasi kuulunud 6000 Tallinki aktsiat maha müünud ja ostnud selle asemel 260 Danske panga aktsiat. Tallinna Kaubamaja aktsiaid on tema portfellis 950 tükki. Sellele lisaks kuulub talle veel mitme Baltikumis tegutseva ettevõtte aktsiaid.

Mäletatavasti sattus 28-aastane EKRE juhtfiguur eelmiste riigikogu valimiste järel esimest korda parlamenti saades ka suure meediatähelepanu alla, kui selgus, et ta oli Tallinkis töötades naistöötajaid ahistanud.

Majanduslike huvide deklaratsioonid tuli esitada 31. maiks. Need peavad esitama president, riigikogu liige, valitsuse liige, kohtunik, riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga juhtorgani liige, presidendi kantselei direktor, riigikogu kantselei direktor, valitsusasutuse juht, ministeeriumi kantsler ja riigikantselei direktor.

Kohalike omavalitsuste ametiisikutest peavad deklaratsiooni esitama vähemalt kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või linnaosa vanem, valla või linna ametiasutuse juht.

Deklaratsiooni mõjuva põhjuseta tähtajaks esitamata jätmine, deklaratsioonis korruptsiooniohu hindamiseks oluliste andmete varjamine ja valeandmete esitamine on keelatud.