Mainori partneriteks on India ülikoolid Chitkara University, Lovely Professional University ning Graphic Era University, kus õpib kokku üle 60 000 üliõpilase.

“Kui koostöö sujub, on plaanis India partneriteringi laiendada. Esimestel aastatel tuleb partnerülikoolidest meile ilmselt mõni, kõige enam paarkümmend üliõpilast. Pikemas plaanis võiks sellise mudeli kaudu aastas lisanduda Eesti tööturule paarsada Indiast pärit, Eestis hästi kohanenud ja eesti keelt valdavat tippspetsialisti,” rääkis ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht Kristjan Oad.

Oadi sõnul hõlmavad koostöölepingud õppekavade võrdlust, vastastikku sarnase õppe tunnustamist, üliõpilaste ja õppejõudude vahetust ning teaduskoostööd.

„Õpetame Eestis neid aineid, mida Indias pole praegu võimalik õppida. Näiteks eesti keelt ja spetsiifilisemaid tarkvaraarenduse või arvutimängude disaini aineid. Samal ajal viime üliõpilasi juba kokku Eesti tööandjatega, kes selliste oskustega inimesi otsivad,” selgitas Oad.

Eesti suursaadiku Indias Riho Kruuvi sõnul on India Eesti kõrgkoolide jaoks suure potentsiaaliga turg, sest rohkem kui miljardi elanikuga riigis on palju noori inimesi ja Eesti haridus annab neile tiheda konkurentsiga tööturul eelise.

"India üliõpilasi iseloomustab hea inglise keele oskus, samuti ka valmidus õppida muid keeli nagu eesti keel. Meeldiv on näha, et Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja ka teised Eesti kõrgkoolid on leidnud endale Indiast head koostööpartnerid. Eestit teatakse Indias meie e-riigi ja digitaalse arengu kõrge taseme poolest. IT-alal on võimalik rohkem koostööd teha nii Eesti ja India kõrgkoolide kui ka ettevõtete vahel,” kommenteeris Kruuv.

Ettevõtluskõrgkool Mainor osaleb ainsa Eesti kõrgkoolina ka ettevõtja Peter Vesterbacka loodud initsiatiivis EduNation. EduNation ühendab Soome ja Eesti kõrgkoole, et meelitada ühiselt siia regiooni helgeid päid ennekõike Aasiast. “Fakt on see, et Hong Kongist või Mumbaist vaadates on Eesti ja Soome üks regioon. Erinevused majanduses, kultuuris ja isegi keeles on väiksemad kui kahe India osariigi vahel. Globaalses rebimises talentide nimel tuleb soomlastega seljad kokku panna, muidu jääme ääremaaks,” rääkis Oad.