Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juhi Maarika Mürgi sõnul võiks reisikindlustus olla sama tavapärane kui liikuluskindlustus.

“Reeglina me kindlustamata autoga välismaale ei lähe. Ometi teeme seda kindlustamata ennast, oma tervist,” juhtis Mürk tähelepanu.

“Ehkki Helsingi on Tallinnale lähemal kui Paide ja Narvast jõuab kiiremini Riiga kui Kärdlasse, oleme välisriigis ikkagi välismaalased ja seal saab kindlustus pakkuda kaitset, milleta õnnetuse või muu juhtumi korral on abi saamine keerukam ning oluliselt kulukam. “

Nagu kodu-, nii ka reisikindlustuse puhul jätavad selle pigem ostmata madalama sissetulekuga inimesed, kes taas riskivad suuremate kuludega.  

„Kindlustusettevõtte igapäevatöös näeme, kus saame rohkem teavitustööd teha ning rõhutada, kui väike on kindlustuse rahaline määr võrreldes toodud kasuga selle vajalikkuse korral. Soovitame alati iga kindlustusostu otsuse konsulteerida läbi spetsialistiga, ent peamine on, et inimesed kindlustaksid kõik reisid, mis väljaspoole Eestit,“ lisas Mürk.

Uuring viidi läbi Omnibus-meetodil, küsitledes 1600 Eesti elanikku vanuses 16-64 eluaastat. Tegemist on Eesti elanikkonda arvestades esindusliku valimiga.