Sellise avalduse tegi Venemaa mõjukaima lobiühingu juht Peterburi majandusfoorumil Sberbanki ärilõunal esinedes.

„Eakamad inimesed, aga just selliseid hallipäiseid on siin saalis palju, ilmeselt mäletavad, et 80nendatel aastatel alustas Mihhail Gorbatšov sellega, et kuulutas välja teaduslik-tehnilise progressi ja majanduse arengutempo kiirendamise. Seejärel, mõne aasta möödudes algas perestroika – institutsionaalsete reformide programm. Mulle näib, et me oleme väga lähedal juba läbi käidu kordamisele,” teatas Šohhin

Rahvuslike projektide ellu viimiseks vajab Venemaa majanduskasv kiiret arengutempot. „ Me oleme juba väga lähedale jõudnud sellele, et rääkida, et kõrge tempo saavutamiseks on vajalikud reaalsed reformid,” rõhutas Šohhin.

Ajaloolise meenutusena tasub mainida, et perestoika tõi kaasa Nõukogude Liidu lagunemise ja Gorbatšovi tagasi astumise totalitaarriigi presidendi ametikohalt.