Põhilised põhjused lennu hilinemiseks on seotud tehniliste rikete, töötajate haigestumise, ilmast tingitud asjaolude või streikidega. Viimasel kahel puhul ei ole üldjuhul reisijal õigust hüvitist saada.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse alusel on lennureisijatel võimalik lennu hilinemise, tühistamise või lennust maha jäämise korral hüvitist nõuda. See, kui pika aja jooksul saab seda teha, oleneb konkreetse Euroopa Liidu liikmesriigi seadustest. Mõnes on see aeg näiteks kolm, mõnes kuni kuus aastat.

Millisel juhul hüvitist saab?

  • kui lennu algus- ja lõppsihtkoha vahemaa on vähem kui 1500 km (nt Tallinn–Amsterdam) ning lend tühistatakse või lend hilineb vähemalt kaks tundi;
  • kui lennu algus- ja lõppsihtkoha vahemaa on 1500 kuni 3500 km (nt Tallinn–Brüssel) või tegemist on ühendusesisese lennuga (nt TallinnGran Canaria) ning lend tühistatakse või lend hilineb vähemalt kolm tundi;
  • kui lennu algus- ja lõppsihtkoha vahemaa on rohkem kui 3500 km (nt Tallinn–Phuket) ning lend tühistatakse või hilineb vähemalt neli tundi.


Kui suur võib hüvitis olla?

  • 250 eurot kõikide kuni 1500 kilomeetri pikkuste lendude puhul, näiteks Tallinn – Stockholm;
  • 400 eurot kõikide üle 1500 kilomeetri pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõikide muude 1500-3500 kilomeetri pikkuste lendude puhul, näiteks Tallinn – Pariis või Tallinn – Kairo;
  • 600 eurot lendude puhul, kus kas sihtpunkt või lähtepunkt ei asu liikmesriigis ja vahemaa on rohkem kui 3500 kilomeetrit, näiteks Tallinn – Bangkok.

Millest alustada?

  • Esimese asjana tuleks pööduda lennufirma poole, kes on kohustatud reisjaid aitama. Iga reisija peab saama lennuettevõtjalt kirjaliku teatise, milles on märgitud hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad. Juhul, kui vajalikku abi ei pakuta või rikutakse reisijate õigusi, on soovitatav esitada kaebus.
  • Kui suhtlus lennufirmaga ei anna tulemust või selles esineb tõrkeid, tasuks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni. Sinna esitatud avaldused puudutavad enamasti avaldusi üle kolme tunni, sest sellest ajast tekib reisijal EL-i määruse 261/2004 järgi õigus hüvitist saada. Tarbijavaidluste komisjonis lahendatakse vaidlusi tasuta.
  • Kui endal pole nii palju viitsimist, et tegeleda suhtlusega, mis võib paljudel juhtudel pikaks ning tüütuks venida, on võimalus pöörduda ka spetsiaalsete ettevõtete poole, mis on spetsialiseerunud lennukompensatsioonide väljanõudmisele. Sellised ettevõtted on näiteks, Helpflight ja Flagito. Vahendusteenuse kasutamisel läheb 30 protsenti võidetud hüvitisest ettevõttele, kes vahendas suhtlust ja vajadusel läks kliendi eest kohtusse. Kui taotlus ebaõnnestub on teenus tasuta.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid