Uuring kannab pealkirja „No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression“ ehk Lõpp maha magamise hirmule: sotsiaalmeedia kasutamise piiramine vähendab üksindust ja depressiooni. (FOMO- lühend inglise keelsele terminile fear of missing out ehk hirm midagi olulist maha magada või sellest ilma jääda).

Uuringu osana jälgiti 143 tudengit kolme nädala jooksul. Tudengid jagati kahte gruppi: ühed jätkasid sotisaalmeedia kasutamist tavapäraselt, teistel aga piirati sotsiaalmeedia kasutamist ning iga kanalit said nad kasutada päevas vaid 10 minutit, vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Eksperimendi tulemusena selgus, et sotsiaalmeedia kasutamise piiranguga grupi liikmetel vähenesid oluliselt depressiivsuse sümptomid.
„Oma elu teistega mitte võrdlemisel oli oluliselt suurem mõju, kui ma ootasin. Tundsin end nendel nädalatel palju positiivsemalt,“ tunnistas üks tudengitest.

Kuigi mitmed teisedki uuringud on leidnud seoseid sotsiaalmeedia kasutamise ning vaimse tervise häirete vahel, on Pennslylvania ülikooli uuring esimene, mis loob selge seose sotsiaalmeedia kasutamise piiramise ning üksilduse ning depressiooni vähenemise vahel.

„See on irooniline, kuid tõenäoliselt mitte üllatav, et teistega parema ühenduse loomist lubanud sotsiaalmeedia vähendamine aitab inimestel tunda end vähem üksikuna ning depressiivsena,“ märgivad uuringu koostajad.