Eesti Energia korraldas ajakirjanikele eile Auveres näidisdemonstratsiooni, kuidas esimesed kopatäied rehvihaket koos põlevkiviga õlitootmisse lähevad. Erinevalt põlevkivist sisaldavad vanarehvid 3,5 korda rohkem õli. Eestis tekib aastas umbes 12 000 tonni vanarehve, mille taaskasutuseks ei olnud seni kuigi head lahendust leitud. Eesti Energia lahendab nüüd selle probleemi.