„Killustiku, kruusa ja graniidi terminali avamisega peetakse silmas Rail Balticu vajadusi ehitusmaterjalide järele,” ütles sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Tegemist on Muuga sadama jaoks täiesti uue ettevõttega, kes toob uued kliendid ja uue tehnoloogia,”

PK Terminal võttis Muuga sadamas üle endise teraspleki galavaniseerimistehase kasutuses olnud kahe kai ja nende tagalaala kasutusõigused ning Koorma 2 kinnistu. Rajatava puist- ja segalasti terminali kogupindala on 4,4 hektarit ning planeeritav võimsus kuni 500 000 tonni aastas.

Varem Kunda sadamas tegutsenud PK Terminal kolib oma tegevuse täies mahus Muugale, sest tema ärieesmärgid langesid kokku Kunda sadama hiljuti omandanud ettevõttega Baltic Maritime Logistics Group tegevussuundadega, selgitati Ärilehele.

Koostööleping ja hoonestusõiguse Lepingud sõlmiti tähtajaga 20 aastat, millele lisandub pikendamise võimalus 15 aastat.

Tallinna Sadama juhatuse liikme-kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul tähendab uue terminali rajamine Tallinna Sadamale tulu laevakülastuste pealt makstavate sadamatasude ning kauba- ja maa kasutuse tasude näol. „PK Terminal toob Muuga sadamasse täiendavaid kaubamahte ja laevakülastusi, mis hinnanguliselt annavad sadamale 20 aasta jooksul tulu kuni 14,6 miljonit eurot.“

„Uus terminal hakkab teenindama peamiselt Eestist Skandinaaviariikidesse suunduvaid kaupu ehk puitu ja puidutooteid ning Skandinaaviast Eestisse imporditavaid kaupu nagu näiteks killustik. Lisaks tegeleb terminal läbi Eesti veetavate ja siin väärindatud metallitoodete ümberlaadimisega,“ selgitas Margus Vihman.

PK Terminal kuulub Rootsis ja Balti riikides tegutsevasse Palgardi Kraana Gruppi, mille peamisteks tegevusaladeks on laadimis- ja lossimistööd ning materjalide transport sadamates, ladudes ja terminalides. Varem Kunda sadamas puistlasti laoteenuste ja transpordiga tegelenud PK Terminal toob Muuga sadama terminali kaasaegse tehnoloogia investeerides terminali arendusse üle viie miljoni euro.