Aktsiisilangetamise eelnõusse lisati rahandusministeeriumi ettepanekul üks muudatus, mis käsitleb olukorda, kus Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikaup toimetataks vahepeal teise liikmesriiki uue madalama aktsiisimäära kohaldamiseks. Muudatusega jääb aga aktsiisimäär samaks, mis kehtis esmakordsel Eestis tarbimisse lubamisel.

See tähendab, et läbi ei läheks näiteks skeem, kus praeguse kõrge aktsiisi kehtimise ajal saaks viia kauba Lätti, saada selle pealt aktsiisitagastust ja tuua siis juba 1. juulist kehtima hakkava madalama tasemega aktsiisi ajal alkohol Eestisse müüki tagasi.

Nüüd seisabki seaduses lause "Eestis varem tarbimisse lubatud ja seejärel teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba Eestis uuesti tarbimisse lubamisel kohaldatakse selle esmakordsel tarbimisse lubamisel kehtinud aktsiisimäära."

Kuna Eestis ei ole olnud varem olukorda, kus alkoholiaktsiisi langetatakse, siis ennetabki rahandusministeerium seda, et ettevõtjad tekkivat olukorda ära kasutama hakkaksid.

"Üldreeglina tarbimisse lubatud kaubalt aktsiisi ei tagastata. Aktsiisi saab tagasi küsida juhul, kui aktsiisikaup viiakse teise liikmesriiki seal müümiseks ja maksuhaldurile on esitatud tõend aktsiisi maksmise kohta sihtliikmesriigis.

Seadust muudetakse, et ettevõtja ei saaks aktsiisimäära vähendamise tingimustes viia aktsiisikaupa teise liikmesriiki vaid selleks, et küsida tagasi kõrgem aktsiisimäär ja siis tuua kaup Eestisse tagasi ja maksta madalamat määra. Muudatuse alusel peab aktsiisikauba tagasi toomisel maksma selle aktsiisimäära alusel, mis kaubalt varem maksti," selgitas rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre.