„Enamus meie 2018. aasta hüppest oli orgaaniline kasv turgudelt väljaspoolt Eestit. Meie käive Eesti turult kasvas 2017–2018 ca ühe miljoni võrra, aga tulu väljastpoolt Eestit tervelt 17 miljonit. Sellest väliskasvust kõige suurema osa andsid Soome, USA ja Pärsia lahe regioon,” kirjeldas Nortali asutaja ja juhatuse esimees Priit Alamäe.

Eesti on meie jaoks endiselt strateegiline turg, sest ainult siin saame me ehitada maailma kõige vingemaid e-valitsemise lahendusi.
Priit Alamäe, Nortali juht ja asutaja

Rahvusvahelise tarkvara- ning ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal konsolideeritud müügitulu kasvas 2018. aastal 38% 66,8 miljoni euroni ja tegevuskasum (EBITDA) 39%, ulatudes 7,4 miljoni euroni. Kasvas ka puhaskasum, mis 2017. aastal oli 5 miljonit, 2018. aastal aga 5,75 miljonit eurot.

Ka tänavu on oodata sarnast kasvutempot. „Viisime äsja lõpule 50 miljoni eurose võlakirjaemissiooni, et kiirendada äri kasvu Saksamaal, Põhjamaades ja USA-s,“ märkis Nortali juht. Alamäe sõnul oleks ettevõte sisemiselt valmis ka börsile minema, aga ei näe praegu selle jaoks otsest vajadust, sest suudetakse areneda ka ilma börsilt raha kaasamata.

Olulisemate möödunud aastaste sündmustena nimetas Alamäe tütarettevõtte asutamist ja tegevuse laiendamist Saksamaal ning pilveteenustele spetsialiseerunud tarkvaraettevõtte Dev9 omandamist USA-s, kus üle 90% Nortali tuludest Fortune 500 klientidelt.

Nortali lahendusi kasutab miljard inimest maailmas

„Need on globaalselt tuntud ettevõtted tehnoloogia, telekomi, meedia ja tervishoiusektorites. Enamus meie tegevusest on seal seotud e-kommertsiga ning pilvetehnoloogiatega,” kirjeldasAlamäe. Nortali enda nullist kasvatatud äri oli enamuses seotud telekomi ja e-kommertsiga. Samas Dev9 ehk ettevõte, mis seal osteti, tõi Nortalile juurde olulise kompetentsi just pilvetehnoloogiate vallas.

„Aitame USA suurettevõtetel nö pilve kolida ja ära kasutada kogu pilvetehnoloogiate potentsiaali ettevõtete üldise agiilsuse suurendamiseks ning suurandmete paremaks kasutamiseks, alates strateegilise plaani kokkupanekust kuni kõige keerulisemate tööde teostamiseni,” kirjeldas Alamäe. Kuna tegemist on globaalsete ettevõtetega, siis kasutab Nortali loodud lahendusi otseselt või kaudselt kaugelt üle miljardi inimese üle kogu maailma.

Kuna eelmisel aastal tehti märkimisväärseid investeeringuid nii Saksamaa kui USA äri kasvatamisse, siis prognoosib ettevõte, et 2019. aastal moodustavad just Saksamaa ja USA koos Põhjamaadega suurima osa plaanitavast kasvust. Tuginedes Dev9-i pikaajalisele kogemusele on Nortal asunud investeerima pilveteenuste pakkumisse ka Euroopas, käivitades käesoleval aastal pilveteenuste kompetentsikeskused nii Vilniuses kui Helsingis.

Eesti innovatiivset mainet tuleb hoida nagu silmatera. See on ainuke asi, mis meid globaalselt positiivselt teistest riikidest eristab.
Priit Alamäe, Nortali juht ja asutaja

Suur kasv tõi kaasa ka Nortali töötajate arvu kasvu 35% võrra. Nüüd küündib Eesti ettevõtte heaks töötavate inimeste arv 850-ni. Siiski on praeguse seisuga ca 40% töötajatest veel Eesti kontoris. Samas kasvas 2018. aasta jooksul on inimeste arv kõikides riikides, kus Nortalil kontor on.

„Eestis on viimase aastaga töötajate arv kasvanud hinnanguliselt 15% ja enamus meie töötajate kasvust tuleb juba mõnda aega väljastpoolt Eestit,” kirjeldas Alamäe. Selles on oma osa nii kiiremas äri kasvus väljaspool Eestit kui ka Eesti tööjõuturu olukord. „Juba eelmisel aastal oli kolmandik uutest kogenud arendajatest meie Tallinna kontoris välismaalased ja kui me tahame, et Eesti IT-turg ka tulevikus kasvaks, siis see trend peab jätkuma,” rõhutas Alamäe.

Seoses kiire töötajate arvu kasvuga tegi ettevõte möödunud aastal olulisi investeeringuid ka uutesse kontoripindadesse Belgradis, Vilniuses, Helsingis, Oulus, Stockholmis ja Seattle'is. „Enamus meie investeeringuid on seotud meeskonna kasvuga, kontorid ja muu vara on kogupildis väga väikese kaaluga,” märkis Alamäe. Hinnanguliselt investeeris ettevõte eelmisel aastal orgaanilise kasvu toetamiseks ca 6–7 miljonit.

Eesti turul valivad

Kuigi Nortal on Eesti tarkvaraettevõte, mis tegutseb jätkuvalt ka siinsel turul, ütleb Alamäe, et kasvu jätkudes hakkab Eesti turu osakaal kogukäibes järjest vähenema, sest teised turud on lihtsalt võrreldamatult suuremad. 2018. aastal oli see ca 25%.

„Eesti on meie jaoks endiselt strateegiline turg, sest ainult siin saame me ehitada maailma kõige vingemaid e-valitsemise lahendusi. SKAIS2 on siin hea näide, sest ilmselt ei ole maailmas ühtegi teist sellist e-riigi projekti, mis oleks ühelt poolt sellise ambitsioonitasemega ning teiselt poolt tehnoloogiliselt nii innovatiivne,” tõi Alamäe välja.

[Eestis] tahame tegeleda klientidega, kellel on ambitsioon teha suure mõjuga ning huvitavaid asju, kes suudavad väärtust hinnata ja kes on targad tellijad.
Priit Alamäe, Nortali juht ja asutaja

Samas tunnistas ta, et Nortal on Eesti turul pigem valiv projektide osas, mida teha võetakse. „Tahame tegeleda klientidega, kellel on ambitsioon teha suure mõjuga ning huvitavaid asju, kes suudavad väärtust hinnata ja kes on targad tellijad. Eesti turul on kahjuks levimas trend, kus tahetakse lihtsalt „sooje kehasid sisse osta“ ja sellega me kaasa ei lähe, sest tarkvara turul inimesed valivad järjest enam neid projekte/kliente, millega nad tahavad tegeleda ja mitte vastupidi,” kirjeldas ta.

Viimasel ajal tekkinud diskussiooni osas Eesti riigi maine üle toonitas Alamäe, et Eesti innovatiivset mainet tuleb hoida nagu silmatera. „See on ainuke asi, mis meid globaalselt positiivselt teistest riikidest eristab. Riigi positiivne digimaine kandub üle ka kõikide teistes majandusharudes tegutsevatele ettevõtetele ja muudab nende uutele turgudele murdmist ning investeeringute kaasamist oluliselt lihtsamaks. Hoiame seda palun!”

Eelmisel aastal edukalt käivitatud klienditeenuste seas mainis Alamäe ka Soome maksuameti suurprojekti, mis mõjutab kõiki Soome maksumaksjaid. Pärsia lahe piirkonnas viis Nortal mullu lõpule esimese etapi projektis Omaani sultanaadi rahandusministeeriumile, mis võimaldab käibemaksu kogumise. Samuti tegeleb ettevõte Omaani sultanaadi tööjõuministeeriumi immigratsioonitoimingute automatiseerimisega.

Grupi struktuuri lihtsustamiseks viib ettevõte 2019. aasta juunis lõpule Nortal Group AS-i (NG, omab 100% Nortal AS-i aktsiatest) ja Nortal Group Holding AS-i (NGH, omab 100% NG aktsiatest) ühendamise.

Mis on Nortal?
Nortal on rahvusvaheline strateegiliste muutuste ja tehnoloogia täisteenust pakkuv ettevõte.


Ettevõtte eesmärk on ehitada sujuvalt ja efektiivselt toimivat ühiskonda, ühendades ettevõtte unikaalse kogemuse Eesti viimisest digivaldkonna liidriks ning viies ellu muutusi äriettevõtetes strateegilise lähenemise ja andmepõhise tehnoloogiaga.


Nortal tegutseb 10 riigis ning annab tööd 850 spetsialistile, kes viivad ellu suure ühiskondliku mõjuga projekte Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Pärsia lahe regioonis.