Meretoru otsa maaletõmbamise operatsioon kestis ligikaudu ööpäeva. Tõmbamistööd lõppesid täna hommikul kell 9.

Järgmisel nädalal tehakse meretoru viimane keevitus. Selle käigus ühendatakse täna maale tõmmatud umbes 1 km pikkune toru kokku ülejäänud ligi 76 km meretoruga, mille paigaldamine lõppes nädalavahetusel. Rannikumeres kaetakse meretoru 1,7 kilomeetri ulatuses pinnase ja kividega.

Suve jooksul toimub ka meretoru surveproov.

Balticconnector alustab tööd uue aasta algusest, kui käivitub Soome-Eesti-Läti ühine gaasiturg.

Ligi 500 mm läbimõõduga toru maale tõmbamiseks kasutatati maismaal paiknevat ülivõimast 500 tonnise tõmbejõuga vintsi, mis tõmbas merest kaldale torulõigu, mida keevitati kokku paigalduslaeval. Paigalduslaev „Lorelay“ on 179 meetrit pikk ja torupaigalduse tipphetkel on sellel tööl üle 200 inimese.

Balticconnector ühendab Eesti ja Soome gaasivõrgud ning on eelduseks toimivale regionaalsele gaasiturule ning tarneallikate mitmekesistamisele (LNG terminalid, biometaan jne) Balti-Soome piirkonnas.

15. juulil 2016 otsustas Euroopa Komisjon kaasrahastada Balticconnectori rajamist 75-protsendilise maksimummääraga ja Balticconnectoriga kaasnevat Eesti-Läti gaasiühenduse tugevdamist 50-protsendilise määraga kokku 206 miljoni euro ulatuses.

Balticconnectori projektiga on seotud ka Eesti-Läti ühenduse laiendamine, mille projektiedendaja on Elering AS. Projekti sisuks on ühendustorustiku parendamine Eesti ja Läti vahel, mis hõlmab kompressorjaama ja uue gaasimõõdujaama ehitust Eestis.