Swedbank Balti panganduse juht ja Swedbank Eesti nõukogu esimees Charlotte Elsnitzi sõnul tingis tänase otsuse käimasolev sisejuurdlus. ”Nagu varem öeldud, alustas Swedbank põhjalikku sisejuurdlust koostöös välisekspertidega selgitamaks välja, kuidas on varasemalt tõkestatud rahapesu ja rakendatud selle vastaseid meetmed pangas. Swedbank jätkab igakülgset koostööd Rootsi, USA ja Baltikumi erinevate ametivõimudega,“ märkis Elsnitz.

Panga senise juhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused Eesti haru juhatuses peatatakse kuni täiendava info lisandumiseni. Nii kaua täidab Swedbank Eesti juhi kohuseid Olavi Lepa, kes oli siiani Swedbank Eesti riskijuht. Panga finantsjuhi kohusetäitjaks määrati Anna Kõuts. Need muutused jõustuvad pärast järelvalveasutuste kinnitust.

Senistelt tööpostidelt taandatud Kiti ja Tammevälja töölepingud Swedbankiga siiski jätkuvad. Ühtlasi saavad nad, kuniks sisejuurdlus on tulemusteni jõudnud, senist palka edasi, kuid tööl nad ei käi. Swedbank Eesti juhi kohuseid täitva Olavi Lepa sõnul on ta arvestanud sellega, et on selles ametis ajutiselt, kuid sellest hoolimata teeb ta seda tööd täie tõsidusega.

"Mina võtsin selle pakkumise vastu teadmisega, et mul on kogu mandaat juhtida seda organisatsiooni. Nagu Robert Kitt ise ütles, et iga tegevjuht võtab selle riski, et su leping kehtib nii kaua kui kehtib. Mina teen seda tööd samasuguse kirega, kui see oleks püsiv töökoht. Loomulikult on see meie huvides, et see uurimine võimalikult kiiresti läbi saaks, aga see võtab oma aja. Seniajani olen mina siin olemas," lausus Lepp.

Swedbanki finantsjuhi kohused ajutiselt üle võtnud Anna Kõuts rõhutas, Swedbankil on tugevad finantsnäitajaid, pank on hästi kapitaliseeritud ja neil on tugev likviidsuspuhver.