Aastaks 2035 ostetakse tõenäoliselt vaid kolmandik kaupadest poest, ülejäänud viiakse kohale.