Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green allkirjastas lepingu 20 päikesepargi projekti ostmiseks Poolas. Omandatavate päikeseelektrijaamade koguvõimsus on 19,15 megavatti ja Enefit Greeni investeeringu suuruseks on 17,3 miljonit eurot. Sellega suureneb ettevõtte päikeseenergia portfelli maht ligi kolmekordselt.

Kõik 20 päikesepargi projekti on võitnud toetuse 2016. ja 2017. aasta Poola taastuvenergia oksjonitel. Poola on Eesti Energia turgudest hetkel ainuke, kus korraldatakse suures mahus päikeseenergiale suunatud taastuvenergia oksjoneid.

Omandatavast 20 projektist üheksas on päikesepark juba valmis. Ülejäänud jaamad on ehituse lõppfaasis ja valmivad sügiseks. Omandatavad päikesepargid toodavad aastas ligikaudu 20 GWh päikeseenergiat, millest piisab ca 7000 keskmise tarbimisega kodumajapidamisele aastaks ajaks.


Foto: Rauno Volmar

Osa suuremast plaanist

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on päikeseelektri tootmise laiendamine osa Enefit Greeni strateegiast ja ambitsioonikast kasvuplaanist. „Oleme seadnud eesmärgiks suurendada päikeseenergia osakaalu oma taastuvenergia tootmisportfellis ja see tähendab projektide elluviimist nii Eestis kui teistel Läänemere-äärsetel turgudel, kus Eesti Energia tegutseb," lausus ta.

Kärmase sõnul viib Poola päikeseparkide omandamine neid sellele eesmärgile lähemale ning kasvatab Enefit Greeni päikeseenergia tootmisvõimsuste praeguse portfelli 26 megavatini. "Lisaks loob investeering meile aluse Poolas opereerimisvõimekuse rajamiseks ja edasiseks strateegia elluviimiseks,“ märkis Enefit Greeni juht.

Ta lisas, et kuna Eesti Energia eesmärk on toota aastaks 2023 45% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest, annavad ka nimetatud päikeseelektrijaamad sellesse oma panuse.

Kogu soetatavate päikeseparkide elektritoodang suunatakse elektrivõrku ning energiamüügi eest vastutab Eesti Energia Poola tütarettevõte Enefit Sp. z o.o. Tulevikus on võimalik müüa päikeseparkide toodangut ka otse Eesti Energia Poola klientidele.

Kärmase sõnul on tegemist madala riskiga investeeringuga, sest garanteeritud on kindel rahavoog.
Kärmase sõnul on Poola Eesti Energia koduturg ning ühtlasi on tegemist väga atraktiivse turuga. Poola elektritootmine on tuginenud kivisöel ning sarnaselt teiste Euroopa Liidu riikidega on Poola võtnud eesmärgiks taastuvatest allikatest pärit elektrienergia osakaalu suurendamise. Aastaks 2020 peaks Poolas taastuvenergia osakaal olema 15%.

Kõik päikeseparkide projektid kuuluvad ettevõttele Solaque Holding Ltd ning parkide ehituse ja opereerimise eest vastutab Geo Solar Sp. z o.o. Mõlema ettevõtte omanikfirmaks on Poolas taastuvenergia arendamisega tegelev GEO Group.

„Tunneme uhkust, et saame olla Enefit Greenile partneriks nende Poola turule sisenemisel. Olen veendunud, et meie päikesepargi projektide omandamine ühe Baltikumi suurima taastuvenergia tootja Enefit Greeni poolt kujutab häid võimalusi nii mõlemale tehingu osapoolele kui Poola taastuvenergia sektorile tervikuna,” ütles Geo Solar juhatuse liige Mariusz Klimaczak.

Kärmase sõnul on Poola väga suur turg ning seal on kõrgemad elektrihinnad ning toetused, mistõttu on turg erinevatest maailma riikidest pärit investorite jaoks väga huvipakkuv.
Poola toetusskeem töötab Kärmase selgitusel nii, et turuosalised teevad pakkumisi, mis hinda nad soovivad oma elektrimüügilt saada. Kui turu hind läheb võrreldes turuosaliste pakkumisega alla, siis riik kompenseerib selle vahe. „Investeeringu tegijate jaoks on tegemist garanteeritud rahavooga,“ kinnitas Kärmas.

Enefit Greeni turuosa on Poola taastuvenergia turul marginaalne: sealne päikeseenergia turu kogumaht on 1,2 gigavatti ning Eesti ettevõtte soetatud maht on veidi alla 20 megavati.

Edasiste laienemisplaanide kohta lausus Kärmas, et koduturgudel hoitakse silmad tuule- ning päikeseenergia vallas laienemise osas lahti. Ta märkis, et kui Läti on seni taastuvenergia osas panustanud peamiselt hüdroenergiale, siis aastaks 2030 seatud eesmärgid peaksid lõunanaabritel olema kõrgemad kui 2020. aastaks seatud eesmärgid ning neid pelgalt hüdroenergiaga täita ei ole võimalik.
Kärmas tõi välja, et Lätis on pikk rannajoon ning Enefit Green hoiab seal tuulenergia arendamise võimalusi tähelepanu all.

Väljapoole seniseid koduturge Enefit Greenil lähema viie aasta jooksul plaanis laieneda ei ole, kinnitas Kärmas.

Börsiplaaniga juunis valitsuse ette

Küsimuse peale, mis on saanud Enefit Greeni börsile mineku plaanist, ütles Kärmas, et kuigi seda on tutvustatud ka eelmisele valitsusele, siis jõuab see ka juunis uue valitsuse ette, küll aga ei tähenda see otseselt, et konkreetsema börsiplaaniga nüüd edasi liigutakse. Pigem on tegemist juba ammu kokkulepitud plaani tutvustamisega.

Konkreetset börsile mineku aega ei osanud Kärmas öelda. "Sellele küsimusele jään vastuse võlgu," lausus ta.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja nüüd ka Poolas elektrit ja soojust tuulest, veest, päikesest,  biomassist, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Ettevõte on kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergia tootja kogu Baltikumis.