„Hetkel saame öelda nii palju, et menetlus on läbi viidud ja antud käskkiri, millega tuvastasime rikkumised ning määrasime karistuseks rahatrahvi," ütles ministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik, kuid lisas, et Kolsaril on õigus käskkiri 30 päeva jooksul selle kättesaamisest vaidlustada. Sellest tulenevalt ei saanud ministeerium käskkirja ega trahvi suurust avalikustada.

Kohtutäituril on aega 3. juulini, et käskkiri vaidlustada.

Kolsar ütles, et on otsuse kätte saanud ja analüüsib seda. „Paljuski on ministeeriumi otsus tendentslik ja ei püüdle objektiivsusele," sõnas ta. „Kuna otsus ei ole veel jõustunud, siis ei ole korrektne rääkida aset leidnud rikkumisest."

Ärileht kirjutas aprillis, et justiitsministeerium algatas distsiplinaarmenetluse, kuna kohtutäitur oli 24 korral arestimise aktiga lubanud pangal kinni pidada kogu võlgniku pangakontol oleva raha.

„Lühidalt kokku võttes võib öelda, et järelevalve käigus on tuvastatud, et võlgnike pangakontode arestimisel ei jäetud alles seaduses ette nähtud minimaalselt summat, milleks on üldjuhul alampalga suurune summa. Selle tegevuse põhjused selgitatakse välja distsiplinaarmenetluses," ütles toona ministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep.

„Õiguslikku selgitust sellele tegevusele ei ole. Täitemenetluse seadustik kehtestab, et võlgniku sissetuleku arestimisel tuleb jätta võlgnikule kasutada vähemalt elatismiinimumi suurune summa," lisas ta.