Eesti suurim bituumeni importija AS Nynas saab oma toornafta Venezuelast, kuid ettevõte on pidanud oma tarnitavaid koguseid vähendama ning tarnehäired kestavad eeldatavalt juuli alguseni.

"Tegemist on kogu põhjala riikides valitseva bituumenikriisiga - täpselt sama probleem on Soomes, Norras, Rootsis, Taanis, Poolas. Ja kahjuks on see langenud kokku ühe teise probleemiga, mis tuleneb sellest, et Venemaalt Euroopasse tarnitav toornafta Družba naftajuhet pidi on samuti halvakvaliteediline ja siis firmad, kes saavad oma toornaftat sellest torujuhtmest, on samuti sunnitud bituumenitoodangut vähendama," selgitas Nynase juhataja Indrek Tepp.

Kui bituumenit importida ei saa, ei saa ehitada ka asfaltteid. Teedeehitusega tegelev ettevõte TREV-2 Grupp peab praegu tuginema teiste maaletoojate tarnitavale bituumenile.

Maanteeameti sõnul ollakse praegu ooteseisundis, sest bituumeni importimise tulevik Venezuelast pole kindel.